Søk i nettstedet


Søket etter elbil ga 77 treff


 • Støtter forslag om tilrettelegging av lading for elbil
  Aktuelt | onsdag 13. januar 2021

  NBBL støtter regjeringens krav om at alle nye bygg, og bygg med store ombygginger, skal være ladeklare.


 • Lovfester rett til å sette opp elbil-lader i borettslag og sameier
  Aktuelt | fredag 25. september 2020

  Fredag fremmet regjeringen et lovforslag som gjør at styret i borettslag og sameier bare på visse vilkår kan hindre deg i å sette opp et eget ladepunkt for elbil i boligselskapet.


 • Ikke lov å nekte lading av elbil
  Aktuelt | torsdag 11. januar 2018

  Den 1. januar 2018 trådte den nye eierseksjonsloven i kraft. Loven sier at styret i sameier ikke kan nekte beboere å lade elbil dersom det ikke er noen svært god og saklig grunn for avslag.


 • Fra elbil til elsparing
  Aktuelt | fredag 17. februar 2023

  Enova er regjeringens viktigste verktøy innenfor klima- og energi. Det blir ingen energieffektiviseringsbølge i bolig og bygg uten innsats fra Enova. Det har NBBL jobbet for i lang tid, og Energikommisjonen slo det fast i sin rapport «Mer av alt – raskere». Nå varsler også regjeringen en endring av Enovas mandat i denne retningen.


 • Nord-Norges største ladepark for elbil bygges i Tromsø
  Aktuelt | mandag 12. februar 2018

  Nordlys skriver denne uken at det i borettslaget Granittvegen i Tromsø nå skal bygges 274 ladepunkter for elbil. – Fremtidsrettet, sier Svein Dalsbø i BONORD.


 • Boligselskaper kan få elbil-sjokk
  Aktuelt | mandag 19. oktober 2015

  Boligbyggelaget Nord (Bonord) har hatt boligkonferanse for styreledere og styremedlemmer i boligselskaper fra hele Troms. Der hadde de spesiell fokus på elbiler i boligselskaper. Hvem skal betale for strømmen disse bilene bruker ved lading i fellesanlegg?


 • NBBL-seier for elbil-lading i borettslag
  Aktuelt | onsdag 02. september 2020

  Nå blir det billigere å lade elbilen i de fleste borettslag og sameier. NVEs forslag til ny nettleie går i riktig retning, men NBBL mener regjeringen bør bedre forslaget ytterligere.


 • NBBL har fått gjennomslag for krav om støtte til lading av elbil i borettslag og sameier
  Aktuelt | fredag 18. januar 2019

  I regjeringsplattformen har NBBL fått støtte for sitt krav om støtte til utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag. Dette er en seier for miljøet og vil gi mange flere muligheten til å skaffe seg elbil.


 • Regjeringen foreslår ny lov om laderett for elbil i borettslag
  Aktuelt | mandag 06. mai 2019

  - Å sette opp ladeinfrastruktur i borettslag er like selvfølgelig som opplegg for motorvarmere, kabel-tv og internett, noe som har vært store diskusjonstemaer i borettslag og sameier siden syttitallet.


 • Bærekraft
  Boligpolitikk
 • Nye regler om elbil-lading i borettslag og sameier
  Aktuelt | onsdag 16. desember 2020

  Fra 1. januar 2021 har du krav på å få etablere ladepunkt på parkeringsplassen i boligselskapet der du bor. Retten gjelder både for de som disponerer en plass eksklusivt, og for de som ikke har enerett til plass.


 • Elbillading i borettslag og sameier
  Aktuelt | tirsdag 09. november 2021

  Flere og flere får elbil – ikke bare i byene, men også i distriktene. Det betyr at det er behov for flere elbilladere i borettslag og sameier. Når har den enkelte boligeier rett til å kreve at det installeres elbilladere? Hvordan fordeles utgiftene? Og hvordan går styret frem rent praktisk for å få på plass ladere? Vi gir deg svarene!


 • – På tide at sameiene får muligheten til å stoppe plagsomme utleieformer
  Aktuelt | onsdag 04. september 2019

  NBBL har i en høring uttalt seg om regulering av hyblifisering, rett til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag og sameier og enklere regler for eksisterende byggverk. Nå håper vi på bred støtte etter overstått høringsrunde.


 • Møt oss under Arendalsuka
  Aktuelt | mandag 24. juni 2019

  Arendalsuka er på få år blitt Norges – uten sammenligning – viktigste møteplass for politikere, media, næringsliv og interesseorganisasjoner. I år satser NBBL tyngre på tilstedeværelse enn noen gang tidligere. Ikke mindre enn fire arrangementer er NBBL i år arrangør eller medarrangør for. Temaene spenner fra elbil, næringsklynger, tre som


 • Nye bygg skal være ladeklare
  Aktuelt | onsdag 30. juni 2021

  Fra 1. juli trer de nye reglene for «ladeklare bygg» i kraft. Det vil gjøre det lettere for kjøpere av nye boliger å få ladet elbilen.


 • Side 3
  Jusprat med boligeksperten
 • Ingen ladehjelp fra regjeringen
  Aktuelt | tirsdag 14. mai 2019

  Regjeringen foreslår ikke midler til en nasjonal støtteordning for elbillading i borettslag og sameier i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Dette til tross for at en slik ordning varsles i regjeringsplattformen.


 • Grønt hvileskjær fra regjeringen
  Aktuelt | onsdag 07. oktober 2020

  Folk i borettslag og sameier sitter med nøkkelen til viktige klimatiltak, men regjeringens statsbudsjett åpner ikke døren for mer elbillading og ENØK som får ned klimautslippene.


 • Vi trenger en garasjerevolusjon!
  Blogg | onsdag 17. februar 2021

  Elbilrevolusjonen må følges opp av en garasjerevolusjon – det er den eneste løsningen i konsentrerte boligområder.


 • NBBL savner ladeordning i regjeringens budsjettforslag
  Aktuelt | mandag 07. oktober 2019

  Regjeringen dropper planlagt støtteordning for ladestasjoner i borettslag og sameier og utsetter energisparingsmål. Det kommer frem i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem mandag morgen.


 • Vi trenger en garasjerevolusjon!
  Aktuelt | onsdag 17. februar 2021

  Elbilrevolusjonen må følges opp av en garasjerevolusjon – det er den eneste løsningen i konsentrerte boligområder. Hvis ikke blir det alvorlig kladdeføre for fortsatt utbredelse av elbiler i disse områdene.


 • – Regjeringen må få folk med seg, ikke mot seg
  Aktuelt | tirsdag 09. november 2021

  Regjeringen lover et taktskifte i boligpolitikken, men dette budsjettet leverer foreløpig ikke. – Regjeringen kan fortsatt få vanlige folk med seg, ikke mot seg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.


 • – En gammel veggkontakt gir deg ikke smart og rimelig lading
  Aktuelt | fredag 22. oktober 2021

  Økte strømpriser sender prisen på hjemmelading rett til værs. På tide å få på plass støtteordninger, mener NBBL.


 • Sterkt stortingsengasjement for elbillading
  Aktuelt | tirsdag 11. desember 2018

  Alle opposisjonspartiene unntatt KrF går nå inn for en nasjonal støtteordning for elbillading i borettslag og sameier.


 • Vellykket elbilfrokost – se video!
  Aktuelt | onsdag 31. oktober 2018

  Onsdag 31. oktober arrangerte NBBL og Norsk elbilforening frokostmøte med tema «Borettslag og sameier må bli ladeklare». Flinke innledere, spennende debatt og godt oppmøte gjorde møtet svært vellykket. Vi har samlet bilder og video – inkludert opptak av hele møtet – slik at du kan få med deg høydepunktene.


 • Husk at advokatene våre gjerne stiller på tillitsvalgtkonferanser og foredrag
  Aktuelt | mandag 29. august 2022

  NBBLs advokater er tilgjengelige for å holde foredrag og å være med på tillitsvalgtkonferanser rundt om i landet.


 • Nytt forslag gjør strømsparerne til taperne
  Aktuelt | fredag 03. juli 2020

  NVEs forslag til strømprising gjør det mindre lønnsomt å spare strøm. Ikke mer gunstig, slik man skulle tro myndighetene ønsker. La oss ikke la mål om nullutslipp og energisparing undergraves av dårlig utformede strømprismodeller.


 • Nytt forslag gjør strømsparerne til taperne
  Blogg | fredag 03. juli 2020

  NVEs forslag til strømprising gjør det mindre lønnsomt å spare strøm. Ikke mer gunstig, slik man skulle tro myndighetene ønsker.


 • Fra Malmö til NBBL
  Aktuelt | mandag 13. november 2017

  Styreleder i MKB, Lars-Erik Lövdén, som også er tidligere boligminister, kom i spissen for en delegasjon på 15 som var interessert i å høre mer om det norske boligmarkedet fra NBBL.


 • Advokatene er igjen klare for fysiske tillitsvalgtkonferanser og foredrag
  Aktuelt | tirsdag 15. februar 2022

  Koronarestriksjonene er borte. NBBLs advokater er dermed klare for å holde foredrag og å være med på tillitsvalgtkonferanser rundt om i landet.


 • Vil sikre nok byggeklare tomter
  Aktuelt | torsdag 20. mai 2021

  NBBL mener at saksbehandlingstiden i byggesaker tar altfor lang tid. Vi må ha fokus på å sikre nok byggeklare tomter, var NBBLs budskap i høring om kommuneproposisjonen torsdag.


 • Høring om tariffer: Konsekvensene for boligselskap er ikke vurdert
  Aktuelt | torsdag 08. mars 2018

  Det er stor forskjell på å eie enebolig og å eie bolig i rekkehus og blokker der byggene eies av mange i fellesskap. Denne forskjellen gjelder også for strømabonnement.


 • Borettslagene må med for å unngå ladesmellen
  Aktuelt | onsdag 14. august 2019

  Politikerne slo ring rundt støtteordningen for elbillading i borettslagene under Elbildebatten på Arendalsuka.


 • Bygg og bolig kan berge klimaet
  Aktuelt | mandag 18. mai 2020

  Bolig og bygg – og ikke minst å bo i konsentrert bebyggelse – er viktig i klimadebatten.


 • Bygg og bolig kan berge klimaet
  Blogg | mandag 18. mai 2020

  Bolig og bygg – og ikke minst å bo i konsentrert bebyggelse – er viktig i klimadebatten.


 • Verdens høyeste trehus er tatt i bruk
  Aktuelt | onsdag 09. desember 2015

  BOB åpnet onsdag 9. desember «Treet» - verdens høyeste trehus. Treet står solid plantet i Bergen, og bygget strekker seg 51 meter over vannkanten i Puddefjorden.


 • Har du behov for tilrettelegging på fellesareal som følge av sykdom eller forflytningshemming?
  Aktuelt | fredag 12. mai 2023

  Dersom du skulle være så uheldig å få en alvorlig skade eller sykdom som gjør at du i en kortere periode eller mer permanent blir funksjonshemmet, så har du mulighet for å få tilpasninger på fellesarealet.


 • Blokkbeboerne kan bli taperne med nytt strømpris-system
  Blogg | tirsdag 28. januar 2020

  Onsdag lanserer trolig NVE sine nye forslag til effekttariffer. Vi frykter at forslagene er klimafiendtlige og vil ramme urettferdig.


 • Ny eierseksjonslov: Flere forbedringer, men ikke bra nok
  Aktuelt | tirsdag 06. juni 2017

  Etter at Stortinget nå har behandlet Regjeringens forslag til ny eierseksjonslov har den blitt forbedret på en rekke områder, men det er ikke bra nok. Airbnb og hyblifisering begrenses dessverre ikke, men kranglefanten gis heldigvis ikke vetorett.


 • Kompensasjonsordning for strøm – hva med borettslag og sameier?
  Aktuelt | onsdag 12. januar 2022

  Husholdningenes strømkostnader skal kompenseres. Vil det også gjelde strømkostnadene for de som bor i borettslag og sameier (også kalt boligselskap), og som har fellesmålt strøm?


 • Midlertidig bruksrett i borettslag – hva er nå dette?
  Aktuelt | tirsdag 04. januar 2022

  Etter borettslagsloven § 2-13 kan utbygger og kjøper avtale en borett før andelen blir overført. I denne artikkelen går NBBL nærmere inn på hva denne boretten er for noe. Kan boretten videreselges, og i så fall, hva må megler informere om?


 • Frykter at forbrukerne dropper energieffektiviseringstiltak
  Aktuelt | fredag 18. oktober 2019

  NBBL mener framtidig beregningssystem for strømpriser og nettleie kan gjøre stortingsvedtak om energisparingsmål vanskelige å realisere. Nå har en samlet bransje sendt brev til Stortingets Energi- og miljøkomité.


 • Solvang med solceller
  Aktuelt | fredag 21. september 2018

  Sameiet Solvang i Stavanger blir det første sameie i Norge med solcellepanel på taket og en batteribank som er tilstrekkelig for lagring og styring av egen strøm til elbiler og fellesarealer.


 • Mindre energi og ny energi
  Aktuelt | tirsdag 23. oktober 2018

  Reduksjon av energi i bygg, og tilførsel av energi til elbiler sto i NBBLs fokus for statsbudsjettinnspill til stortingets energi- og miljøkomite.


 • Sol på alle tak i borettslag og sameier
  Aktuelt | torsdag 16. juli 2020

  Dersom alle boligblokker legger solcellepanel på takene, vil det gi nok strøm til å lade mellom 520.000 og 725.000 elbiler, viser en kartlegging som NBBL har foretatt.


 • Borettslag slipper avgift på egenprodusert solstrøm
  Aktuelt | tirsdag 11. mai 2021

  Borettslag og sameier har måttet betale elavgift og nettleie på egen strøm som de produserer fra solcelleanlegget på taket. I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen avgiftsfritak for borettslag og sameier slik at de nå får like regler som småhus og næringsbygg har hatt hele tiden.


 • NBBL hardt ut mot forslag til nye strømpriser
  Aktuelt | onsdag 05. februar 2020

  NVEs forslag til ny strømprismodell gjør det dyrere å lade elbilen og lage middag på samme tid. NBBL forsvarte interessene til borettslag og sameier på pressemøte i NVE onsdag.


 • Status for "Treet" - med ny video
  Aktuelt | tirsdag 06. oktober 2015

  "Treet" er et banebrytende bygg - og det høyeste trehuset som er bygget i verden. Kombinasjonen av bærende limtrekonstruksjoner og moduler utgjør også en helt ny måte å bygge på. Se den siste videoen om "Treet".


 • Står sammen om energisparing
  Aktuelt | mandag 14. desember 2020

  NBBL har sammen med 14 andre organisasjoner sendt et felles innspill til stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser. I den norske bygningsmassen er det er enormt potensial for redusert energibruk. Bygg må dermed med i meldingen.


 • OBOS-prisen gikk til Nordre Gran borettslag på Furuset i Oslo
  Aktuelt | fredag 05. mai 2017

  Styreleder Umar Sheik Munir i Nordre Gran borettslag forteller at det var mange utfordringer for å få det store prosjektet igjennom, og at det er godt å få anerkjennelse for arbeidet som er gjort.


 • Solceller på tak er vinn-vinn
  Aktuelt | mandag 05. oktober 2020

  Sommeren er over, og kanskje lengter du allerede etter varmen. Men sola gir seg ikke som energikilde selv om sommeren er over her på den nordlige halvkule. Sola er en utømmelig og ren kilde til energi.


 • Solceller på tak er vinn-vinn
  Blogg | mandag 05. oktober 2020

  Sola gir seg ikke som energikilde selv om sommeren er over her på den nordlige halvkule. Den er en utømmelig og ren kilde til energi.


 • Tre grep for redusert energibruk
  Aktuelt | torsdag 08. september 2022

  Med økende pris og knapphet på energi snakker alle politikere om ENØK, men det holder ikke å bli møtt med en mur av velvilje. Norske boligeiere, borettslag og sameier må også få mulighetene til å gjøre noe med det.


 • Ny nettleiemodell er fornuftig både for boligeiere og miljøet
  Aktuelt | fredag 06. mai 2022

  - Vi er svært fornøyde med at regjeringen nå innfrir forventningene fra en bred allianse av organisasjoner og nettselskaper som kom frem til et fornuftig og forståelig kompromiss. Dette vil gi oss mer bærekraftig og rettferdig strømprising, sier adm. dir. Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


 • Bred front mot omstridt strømprising
  Aktuelt | fredag 08. mai 2020

  NBBL går sammen med 15 andre interesseorganisasjoner og ber regjeringen skrote forslag til ny nettleie.


 • Det må bli lønnsomt for borettslag å produsere egen energi
  Aktuelt | onsdag 17. mars 2021

  Det er stikk motsatt av det som er gjeldende regler. I dag må borettslag som investerer i solcellepanel betale avgift til staten og nettselskapene for å bruke egen strøm. I motsetning til småhus og næringsbygg som slipper det.


 • NBBL på Arendalsuka
  Aktuelt | fredag 07. juni 2019

  Hvert år i uke 33 arrangeres Arendalsuka – Norges største politiske møteplass. I år er det fra 12. til 17. august. NBBL har hatt arrangementer der både i 2017 og 2018. I år deltar vi også – og i en enda mer utvidet form.


 • Arendalsuka 2019: Vil politikerne stanse den galopperende veksten i folks bokostnader?
  Aktuelt | torsdag 08. august 2019

  Det er et av spørsmålene vi stiller under årets boligdebatt på Arendalsuka – Norges største politiske møteplass. NBBL deltar for tredje gang og er på arrangørsiden i hele fire debatter.


 • Vil gjøre det enklere for styrene å gjøre borettslag og sameier mer bærekraftig
  Aktuelt | onsdag 02. desember 2020

  Det er ikke alltid like lett å få gjennomslag for tiltak som koster penger når man bor sammen i borettslag eller sameier. Dette gjelder selv om tiltakene på sikt både er økonomisk lønnsomme og praktiske for beboerne.


 • Vil gjøre det enklere for styrene å gjøre borettslag og sameier mer bærekraftig
  Blogg | onsdag 02. desember 2020

  Det er ikke alltid lett å få gjennomslag for tiltak som koster penger når man bor sammen i borettslag eller sameier. Kjenner du deg igjen?


 • Krafttak for Enøk
  Aktuelt | tirsdag 18. januar 2022

  Regjeringens krisepakke mot høye strømpriser i husholdningene er bra og nødvendig. Nå haster det å få på plass den praktiske innretningen som også sikrer beboere med fellesmålt strømforbruk i borettslag og sameier kompensasjon. De er husholdninger på lik linje med eneboliger, og likt strømforbruk må støttes likt.


 • Ny støtteordning i Enova for borettslag og sameier
  Aktuelt | onsdag 02. februar 2022

  Enova har lansert en ny kartleggingsstøtte for borettslag og sameier. En slik kartlegging vil bidra til at boligselskapene får en oversikt over mulige enøk- og klimatiltak.


 • Mye kraft i borettslag og sameier går til spille
  Aktuelt | tirsdag 08. februar 2022

  Det er et stort potensial for å redusere energiforbruk og produsere egen energi i borettslag og sameier. Velprøvde tiltak som både vil bidra til redusert energibehov i samfunnet, men også gjøre husholdningene mindre sårbare for perioder med høye strømpriser.


 • Jus
  For borettslag og sameier
 • 3 grunner til at du bør bry deg om effekttariffer
  Blogg | mandag 06. januar 2020

  Vi bør alle ha et forhold til effekttariffer. Men hva pokker er det, og hvorfor er det politikk?


 • Regjeringen tar ikke i bruk mulighetene i ny klimaplan
  Aktuelt | fredag 08. januar 2021

  – Regjeringens klimaplan har stort potensiale, men tar ikke i bruk alle mulighetene den har til å kutte i klimautslippene, mener adm. direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


 • NBBL tar solcelle-nekt til Astrup
  Aktuelt | tirsdag 02. juni 2020

  NBBL krever at borettslag og sameier skal få lov til å legge «sol på taket» uten å søke kommunen. Etter at et borettslag i Oslo fikk nei av «visuelle» hensyn, tar NBBL saken opp med statsråd Nikolai Astrup.


 • Miljøet seiret over «smakspolitiet»: – I dag er vi bare glade
  Aktuelt | fredag 26. juni 2020

  Olsengården på Sagene får likevel tillatelse til å legge solcellepanel på taket etter tidligere avslag fra Plan-og bygningsetaten. Fornuften og miljøet seiret over «smakspolitiet» og borettslaget kan endelig sette i gang sitt store solenergiprosjekt.


 • NBBL: Nå blir det opp til Støre å innfri i boligpolitikken
  Aktuelt | tirsdag 12. oktober 2021

  Det er ingen tegn til en ambisiøs boligpolitikk i den avtroppende regjeringens budsjettforslag for 2022. – NBBL håper at Støre-regjeringen innfører startlån for unge og øker støtten til energisparing i husholdningene, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.


 • Boligeiere går glipp av støtte til energitiltak verdt millioner
  Aktuelt | onsdag 27. oktober 2021

  Fra 2015 til og med 2021 har Enova fått innbetalt 2,7 milliarder fra husholdningene, samtidig som det kun er utbetalt støtte tilbake til energitiltak på 1,2 milliarder. Har resten av pengene gått til ENOVAs satsing på store støttebeløp til store industribedrifter, spør NBBLs direktør Bård Folke Fredriksen.


 • Viktige gjennomslag for NBBL i klimaplanen
  Aktuelt | fredag 26. mars 2021

  NBBL har fått gjennomslag for en rekke enøk- og klimaforslag fra Ap, SV, MDG og Sp i klimaplanen. Stortinget maktet dessverre ikke å skape tverrpolitisk flertall for ukontroversielle forslag om ENØK og mer konfliktfri energi som sol på taket og nabolagstrøm.


 • NBBLs forslag til Støre-ledet regjering
  Aktuelt | fredag 01. oktober 2021

  Ap og Sp er samlet til regjeringsforhandlinger bak lukkede persienner ved Hurdalssjøen, samtidig som det jobbes med å utvikle en felles regjeringserklæring. NBBL har spilt inn forslag som vil gjøre det enklere å kjøpe egen bolig, og å spare strøm og kutte klimautslipp.


 • Vi trenger en gjenbrukspolitikk for boliger
  Aktuelt | fredag 28. februar 2020

  Ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål, ble i statsråd flyttet til kommunal- og boligministeren i forbindelse med endringene i regjeringen. Endringen er verken stor eller mye kommentert i ettertid, men kan vise seg å være et spennende og konstruktivt grep samtidig som det forplikter.


 • Vi trenger en gjenbrukspolitikk for boliger
  Blogg | fredag 28. februar 2020

  Ansvaret for å koordinere regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål ble flyttet til KMD. Det kan vise seg å være et spennende og konstruktivt grep.


 • Klart for bærekraftige grep i gamle bygg?
  Blogg | tirsdag 22. oktober 2019

  Ut fra et bærekraftperspektiv skal ikke bygninger nå rives, men heller bevares og ombygges. Da er det jo flott at vi i Norge har en eieform til boligblokker som nærmest gir en evigvarende garanti mot riving!


 • Kommunale smaksdommere bremser det grønne skiftet
  Aktuelt | onsdag 17. juni 2020

  Olsengården borettslag i Oslo får ikke lov til å legge solceller på taket. Begrunnelsen er at solceller ikke er pent. Oslo kommune utviser vilkårlig skjønn, og bruker den såkalte «skjønnhetsparagrafen» som et spyd mot nødvendige klimatiltak. NBBL ber statsråd Nikolai Astrup rydde opp.


 • Kommunale smaksdommere bremser det grønne skiftet
  Blogg | onsdag 17. juni 2020

  Olsengården borettslag i Oslo får ikke lov til å legge solceller på taket. Begrunnelsen er at solceller ikke er pent.