– Statsbudsjettet er dessverre et grønt hvileskjær – en misbrukt mulighet til å oppnå store klimagevinster. Regjeringen gjør det vanskeligere å nå egne klimamål, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

1 av 3 har ladeproblemer

I dag er det altfor vanskelig å lade elbilen i borettslag og sameier. NBBL og Elbilforeningen har foreslått en nasjonal støtteordning, slik at de blir etablert flere ladeanlegg. Her leverer dessverre ikke regjeringen i statsbudsjettet til tross for løfter om en nasjonal støtteordning i regjeringserklæringen.

– Dette er skuffende. I dag kan under 20 posent av de som bor i borettslag og sameier lade elbilen hjemme. Dette betyr at 1/3 av Norges befolkning har en stor elbil-barriere. Hvis regjeringen skal nå målet om at alle nye biler i 2025 er nullutslippsbiler, må Stortinget få dette på plass, sier NBBL-sjefen.

Mer Enøk i det blå

NBBL har lenge jobbet for at borettslag og sameier skal få mer penger fra Enova til ENØK-tiltak. Borettslag og sameier betaler inn mye mer til Enova enn det utbetales til ENØK. Selv om regjeringen gir mer penger til Enova, er ikke bolig omtalt som en viktig målgruppe av regjeringen.

– Det er skuffende. ENØK-potensialet er veldig stort i våre typer boliger. Regjeringen gjør det dessverre vanskelig å nå målsetningen om energisparing i bygg med 10 TWh, sier Fredriksen.

NBBL fortsetter arbeidet direkte overfor Enova, slik at borettslag og sameier blir en egen målgruppe i Enovas støtteprogram.

Klimagevinst uten dokumentavgift

Det tredje området der NBBL ikke er fornøyd med statsbudsjettet, er dokumentavgiften. Dokumentavgiften koster mye når du kjøper brukte boliger. Det mange ikke er klar over, er at du også må betale full dokumentavgift hvis du skal gjenbruke et bygg i forbindelse med vesentlig ombygging. River du hele bygningen og bygger nytt, betaler du ikke dokumentavgift på nybygget. NBBL foreslår å fjerne dokumentavgiften når du gjenbruker et bygg fordi det gir store klimagevinster.

– NBBL mener denne forskjellsbehandlingen er urettferdig og er klimafiendtlig, og avgiften må fjernes når du gjenbruker bygningen, sier Fredriksen, som varsler at saken forfølges inn i Stortinget.