MKB

MKB er ett av Sveriges største allmennyttige boligforetak som er hundre prosent eid av Malmö kommune. De har 22 500 leiligheter, og en sjettedel av beboere i Malmö leier leiligheter fra MKB.

Boligmarkedet i Norge og Sverige

I Norge eier 8 av 10 sin egen bolig, og leiemarkedet er i hovedsak privat. Disse to trendene skiller seg ut fra Sverige. Den svenske delegasjonen fikk derfor informasjon om det norske boligmarkedet generelt, men også mer inngående om Husbanken og andre ordninger spesielt.

Elbiler

I Norge er det sterk satsing på elbiler, i motsetning til i Sverige. Delegasjonen fikk etter eget ønske vite mer om elbil, og med særlig vekt på hvordan man legger til rette for lading i boligselskap.

Etter noen timer hos NBBL, gikk turen videre til Boligbygg Oslo som er et kommunalt eid foretak som forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.

- Vi møtte en svært kunnskapsrik og engasjert delegasjon som var nysgjerrig på forskjellene mellom landene, sier seniorrådgiver i NBBL, Bente Johansen om besøket fra Sverige.