I februar i år la Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sitt omdiskuterte forslag til ny nettleie.  Forslaget innebærer å fjerne dagens leie basert på forbruk, og erstatte det med en høy fastpris. Omleggingen skal visstnok motivere oss forbrukere til å bruke mindre strøm på samme tidspunkt. Det skal gi jevnere utnyttelse av nettet. NBBL ønsker en rettferdig nettleie der kundene har reelle muligheter til å endre sitt forbruksmønster, og gjøre investeringer i strømsparing.

Dyrere og vanskeligere

I borettslag og sameier, der energibruken er en kombinasjon av et lavt individuelt forbruk og et høyt fellesforbruk, er dette lettere sagt enn gjort. NVEs forslag gjør det ikke enklere. NVEs forslag øker dessuten kostnadene. Vi har konkrete regneeksempler som viser at ny nettleie vil gi priser opp mot 5 kr/kWh for lading av elbil i borettslag mot dagens ca. 1,60 kr/kWh. Resultatet blir altså urimelig dyrt for kundene og unyttig for nettselskapene. Ved hjelp av styringsteknologi fra automatiske strømmålere kan boligselskapene bidra til å jevne ut forbruket, for eksempel ved å øke forbruk på fellesfunksjoner som varmtvann eller ladeanlegg for elbil. Problemet er at NVEs prissystem ikke gir mulighet til å optimalisere fellesforbruket. En uforståelig nettleie, slik NVE foreslår, er et dårlig utgangspunkt for å endre atferd. Og når du i din egen bolig har lavt forbruk gir det liten motivasjon til å gjøre slik NVE forutsetter: utjevne forbruket av strøm.  Hvis målet er jevnere og lavere energibruk er det forunderlig at NVE tror adferdsendringene kommer ved å prise forbruk vesentlig mindre og heller kreve inn en større fast avgift.

NVE utløser ikke potensiale

Det fremstår ubegripelig for NBBL at konsekvensene for beboere i borettslag og sameier, som utgjør 35% av husholdningsmarkedet, ikke er vurdert når framtidig nettleies skal avgjøres. Vi må ha bedre kunnskap om hvilke modeller for nettleie som fungerer best, og se resultater fra forsøk som pågår. Vi mener at forslaget ikke vil utløse potensialet for strømsparing i eksisterende borettslag og sameier, og dermed redusere belastning av strømnettet, slik NVE ønsker. Tvert imot vil forslaget gjøre det mindre lønnsomt for forbrukerne å gjennomføre lokale klima- og miljøtiltak, slik som utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler, solceller og varmepumper. Det er riktig å redusere forbrukstopper før man investerer i økt nettkapasitet. Problemet er at NVEs forslag vil omgjøre dagens strømsparere om til strømtapere. Nettopp fordi forslaget synliggjør slike målkonflikter er det regjeringen og politiske myndigheter som må avgjøre om det er hensynet til klimamålene eller NVEs forvaltning av nettet som skal vinne.

Dette innlegget sto først på trykk i Dagens Næringsliv 2. juli 2020.