– Vedtaket i Oslo er helt vilkårlig og meningsløst, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

I mars avslo Plan-og bygningsetaten (PBE) i Oslo søknaden fra Olsengården borettslag om å sette solcellepaneler på takene i kvartalene. PBE avslo søknaden med henvisning til den såkalte skjønnhetsparagrafen (plan- og bygningsloven § 29-2). NBBL tok borettslagets sak opp med Aftenposten.

Fargeforskjellen på eksisterende takstein og solcellepanelene fører ifølge Oslo kommune til at taket ikke tar tilstrekkelig hensyn til bygningens arkitektoniske verdier, og er ikke visuelt tilfredstillende. Nå vil byrådet i Oslo at saken skal vurderes på nytt.

– Dette handler bare om smak og behag. Byggesaksbehandlere har viktigere saker å løse enn å være et smakspoliti, sier Fredriksen.

Like regler som for småhus

I dag er det i hovedsak ikke søknadsplikt for solenergianlegg på småhus.

– Det må bli tilsvarende regler også for vanlig blokkbebyggelse organisert som borettslag eller sameier.

Borettslag og sameier har et stort potensial til å bidra i det grønne skiftet. Klimagassutslipp skal ned. Solcellepaneler på tak eller andre former for lokale energisentraler er viktige når et økende antall elbiler skal lades og Norge elektrifiseres. Da må det til gjengjeld være enkelt og lønnsomt å oppgradere med energi- og klimavennlig løsninger.

– Mer forutsigbare rammevilkår for borettslag og sameier bidrar til det grønne skiftet, reduserer belastning på strømnettet og ikke minst gir det klimavennlig og rimelig energi for boligeiere, sier Fredriksen.

Lovverket må forenkles

Denne saken finner forhåpentligvis sin løsning, men understreker hvor viktig det er at plan- og bygningsloven forenkles og byggesaksbehandlingen blir mindre vilkårlig.

Har du eksempler på hvordan lov-, forskriftsverk og kommunal praktisering hindrer gode løsninger er du hjertelig velkommen til å dele det med NBBL. Forenkling er et arbeid vi i NBBL vil ha høyt på agendaen, avslutter Fredriksen.