- Vi har de siste årene sett hva som skjer med boligetterspørselen i Norge når renta blir null. Det tar for lang tid å bygge de boligene som norske beboere har finansiering til å kjøpe. Dessverre går planleggingstiden i norske kommuner i feil retning og dessverre tar saksbehandlingstiden altfor lang tid, uttalte NBBL-direktør Bård Folke Fredriksen til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité.

NBBL mener at et trepartssamarbeid på boligområdet kan få fart på boligbyggingen og dempe prispresset fremover.

- Staten må bli med å forenkle lov og regelverk. Kommunene må bidra med en ekstraordinær klargjøring av byggeklare tomter og vi som utbyggere må bygge flere boliger når det er så høy etterspørsel som nå.

Vil ha startlån for førstegangskjøpere

Fredriksen er bekymret for den høye prisstigningen for de som ikke har råd til egen bolig eller får banklån med de strenge utlånskriteriene.

Derfor ber NBBL regjeringen nå om å innføre startlån for unge voksne med betalingsevne, men som mangler og har liten mulighet til å spare tilstrekkelig egenkapital etter dagens krav.

Dette er bare to av flere innspill NBBL har avgitt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

  • Elavgift og fritak for solkraft: NBBL mener det må gis mulighet for å dele egenprodusert strøm innenfor hele boligfellesskapet uten å rammes av avgifter.
  • Dokumentavgift for riving av bygg i Stortingsvedtak om særavgifter: NBBL mener avgiftssystemet må likestille riving og bevaring. NBBL ber regjeringen i statsbudsjett for 2022 fjerne dokumentavgiften ved overføring av hjemmel når deler av et bygg gjenbrukes
  • Støtteordning for lading av elbil i borettslag og sameier: NBBL ber regjeringen i statsbudsjett 2022 innføre en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.
  • ENOVA – husholdningene må prioriteres: NBBL ber regjeringen i 2022-budsjettet tilse at minimum 300 millioner blir utbetalt til energitiltak i husholdningene gjennom Enova. Innenfor støtteordningen for husholdninger må det åpnes en ordning der borettslag, sameier og garasjelag kan få støtte til elbiladere.