Du kan se opptak fra NBBLs frokostmøter på vår YouTube-kanal.

Om syv år skal diesel- og bensinbilsalget være slutt. Med cirka en million elbiler i 2025 må alle kunne lade, uavhengig av hvordan og hvor du bor, og uten at strømnettet kollapser. Det krever smarte løsninger og gode nasjonale støtteordninger.

Sameier og borettslag har de største utgiftene og de vanskeligste oppgavene når fellesgarasjen skal rigges for lading. Norsk elbilforening og NBBL invitererte til debatt om positive virkemidler for å gjøre blokkbebyggelsen ladeklar.

Innleggene var:

  • Hvordan skal vi få en rask utbygging av infrastruktur i borettslag og sameier? Henning Lauridsen, NBBL
  • Enova bør opprette en nasjonal støtteordning for ladeklare borettslag og sameier slik Oslo har. Hvorfor det er nødvendig, og hvordan kan det innrettes? Christina Bu, Norsk elbilforening
  • 5 minutters gjennongang av Oslo kommunes støtteordning. Audun Garberg, Klimaetaten Oslo
  • Hva gjør regjeringen for å unngå ladeangst? Hvordan kan de få på plass en nasjonal støtteordning for å øke tempoet? Statssekretær Sveinung Rotevatn, Klima- og miljødepartementet
  • Innlegg. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV

Etter innleggene fulgte en interessant debatt ledet av NBBLs Ketil Krogstad. Her deltok Lauridsen, Bu, Rotevatn og Haltbrekken.