- Dette var gode nyheter, og forhåpentligvis noe også regjeringen vil merke seg, sier NBBLs direktør for interessepolitikk og jus, Henning Lauridsen.

Avklaringen kom i forbindelse med at Energi- og miljøkomiteen på Stortinget nå har avgitt sin innstilling om forslaget til statsbudsjett for 2019. Partiet Rødt sitter riktignok ikke i komiteen, men har også foreslått en støtteordning i sitt alternative statsbudsjett.

NBBL går også inn for at det innføres en støtteordning for elbillading, og arrangerte tidligere i høst et frokostseminar sammen med Norsk elbilforeningen om saken.

Viktig for borettslag

Bakgrunnen for forslaget er at Stortinget har vedtatt at alle nye personbiler og varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

- I NBBL er vi opptatt av at også beboere i borettslag og sameier skal kunne være med og bidra til denne målsetningen. Blokkbebyggelsen sliter med en rekke særlige utfordringer i etablering av ladeinfrastruktur. En nasjonal støtteordning er nødvendig fødselshjelp for å øke tempoet og nå Stortingets 2025-mål, utdyper Henning Lauridsen.

Gjentar 10 TWh-bestilling

I budsjettinnstillingen gjentar opposisjonen enda en gang sin forventning om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en nedtrappingsplan og virkemiddelpakke for å redusere energibruken i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030.

Fra de borgerlige partienes side varsles det at regjeringen vil følge opp denne saken i statsbudsjettet for 2020.