I dag beregnes nettleien først og fremst etter hvor mye strøm man bruker. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker å legge om til en modell der mesteparten av nettleien er fast, såkalte effekttariffer. Forslaget er planlagt på høring høst/vinter 2019.

En slik nettleiestruktur utfordrer bolig- og klimapolitiske mål satt av Stortinget, mener NBBL i et brev signert av 11 forbruker,- miljø -og næringsorganisasjoner.

Uheldig

Politikerne ønsker å stimulere til lokal energiproduksjon, men forslaget gjør at energieffektiviseringstiltak gir liten uttelling. Endringene kan rett og slett gjøre det mindre lønnsomt å investere i energisparing, varmepumper og solenergianlegg, og dyrere å lade elbilen hjemme.

–  Vi frykter at forbrukerne ikke vil se vitsen eller ta seg råd til å investere i energieffektiviseringstiltak når de får så lite igjen, og politiske mål i bolig- og klimapolitikken vil dermed ikke bli realisert, sier Thor Eek, administrerende direktør i NBBL.

Avsenderne er enige om at saken er alvorlig og må behandles politisk i Stortinget. En av anbefalingene fra gruppen er at Stortingspolitikerne ber regjeringen sett ned et utvalg, med bred representasjon også fra brukersiden og andre interessenter, som får som mandat å samle kunnskap og berede grunnen for forbedringer i nettleiestrukturen som tjener politiske mål og kan få bred aksept.

Les brevet fra de 11 organisasjonene her (pdf).

Dette er saken

  • Strømforbruket i Norge har de siste årene blitt mer effektkrevende og varierende over tid ved at vi bruker mer strøm i korte perioder. Eksempler på dette er bruk av induksjonstopper og hurtiglading av elbiler.
  • NVEs foreslåtte prismodell gjør at vi skal betale omtrent like mye uavhengig av om vi bruker mye eller lite strøm. Det er snarere når på døgnet vi bruker strøm som har noe å si for strømregningen.
  • I praksis betyr det dyrere strøm når det totale forbruket er høyt, og billigere strøm når forbruket er lavt. Litt som at rushtidsavgiften gjør det dyrere å kjøre inn i byen i rushtiden, vil effekttariffene gjøre strømmen dyrere i tider av døgnet med høyt forbruk.
  • Med et slikt prissystem vil man kunne bli straffet hardt økonomisk dersom man lader elbilen sin "når nettet har lav kapasitet", dvs. når mange bruker strøm samtidig. Unngår man forbrukstoppene, er det penger å spare.