I regjeringsplattformen fikk NBBL gjennom kravet om støtteordning til ladeinfrastruktur i borettslag, sameier og garasjelag. I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen likevel valgt å ikke gå inn for en slik ordning.

– En slik ordning trenger vi for å nå målet om kun utslippsfrie nybiler i 2025, uttaler direktør for jus og interessepolitikk Henning Lauridsen i NBBL.

Viktig ordning

Selv om det allerede tilrettelegges for lading uten støtte i flere borettslag og sameier i dag, skjer ikke dette raskt nok. I august var 44 prosent av nybilsalget i Norge elbiler.

– Stortinget har vedtatt at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Det er knappe seks år til. Vi har ingen tid å miste. For å kunne bytte til elbil, må alle kunne lade hjemme, også beboerne i landets 13 400 borettslag og sameier, sier Lauridsen.

Følge opp målet

NBBL håper nå at Stortinget i budsjettbehandlingen vil minne regjeringen om det offensive målet de selv har satt i regjeringsplattformen.

– Beboere over hele landet står klare til å få på plass flere ladepunkter i borettslag og sameier. Stortinget skal i tillegg om kort tid behandle et forslag som gir beboere i borettslag og sameier lovfestet rett til å installere ladepunkter i tilknytning til boligen, påpeker Lauridsen.

Energisparingsmål utsettes

I 2016 ba Stortinget om en plan for årlig sparing av 10 TWh i eksisterende bygg innen 2030. 10 TWh sparing tilsvarer årlig produksjon fra 15 Alta-kraftverk, og er mer enn Oslo bys energiforbruk over ett år.

– Regjeringen har selv forpliktet seg til å realisere dette målet i regjeringsplattformen. Derfor er det overraskende at planen nok en gang uteblir i budsjettsammenheng. I stedet viser regjeringen til pågående prosess med implementering av EU-direktiv, og at det skal jobbes med en strategi for renovering av bygninger, sier Ketil Krogstad, spesialrådgiver i NBBL.

Stort potensial

NBBL er spesielt opptatt av å utløse det store potensialet for energieffektivisering i borettslag og sameier.

– Her er det sikre tegn på at dagens støtteordninger ikke fungerer. NBBL ønsker ordninger som kan hjelpe styrene i borettslag og sameier med å gjøre smarte og fremtidsrettede valg, fortsetter Krogstad.

NBBL vil minne regjeringen om sin egen forpliktelse, og be Stortinget om en opptrapping av Enovas støtteprogram rettet mot boliger inntil strategien for renovering av bygninger er på plass.