Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår å legge om tariffsystemet slik at det skal abonneres på uttak av effekt – eller sagt på en annen måte: hvor mye strøm man ønsker å bruke på en gang. Overforbruk vil straffes med høye satser. Begrunnelsen for forslaget er å motivere til utjevning av strømforbruket for å unngå store topper.

De foreslåtte endringene i tariffmodellen er komplisert. Og hva endringene vil bety for boligeiere i borettslag og sameier hvor det også brukes strøm til fellesanlegg, ikke bare til den enkelte bolig, er ikke vurdert.

Variasjon i hvem som belastes strøm til lading av elbil

Strøm til forbruk i egen bolig, leveres til husstanden. Strøm til fellesanlegg som heiser, belysning og oppvarming av fellesanlegg, leveres til boligselskapet.

I tillegg er det strømforbruk hvor det varierer hvem av disse som belastes. Det kan være oppvarming av boliger og varmt vann. Men ikke minst gjelder det lading av elbiler. Det varierer derfor i stor grad hvor mye den enkelte husholdning i borettslag og sameier selv kan påvirke forbruket.

Siden husstand og boligselskap har forskjellig abonnement, vil det ikke være mulig å se totalforbruket som en helhet. Det er derfor vanskelig å forstå hvordan NVEs motivasjon for ny modell kan realiseres i borettslag og sameier.

Så vanskelig at det forutsetter bruk av rådgiver

Forslaget er så komplisert at det er svært vanskelig å forutse konsekvensene av omleggingen. Det er faktisk så komplisert at myndighetene mener det er behov for rådgivere når husstandene skal velge rett abonnement.

Ordningen burde vært så enkel at den enkelte beboer kan finne ut av hvordan man best tilpasser sitt eget forbruk uten behov for rådgiver fra en strømleverandør. Det skaper i tillegg gråsoner mellom hva en rådgiver gir råd om og rollen som selger av andre produkter fra strømleverandøren.

Høringssvar

Dette er hovedpunkter NBBL har sendt inn til NVE i forbindelse med høringen om kontroll av nettvirksomheter – tariffer.

Hele høringen kan leses HER.