– Det er på tide at politisk ledelse tar ansvar. Avgiften ble innført for å fremme energieffektivisering. Enten må regjeringen gi Enova klar instruks om å sikre at forbrukernes penger går til gode energitiltak i folks hjem, eller så bør disse pengene trekkes ut av Enova og inn i en ny ordning som gir husholdningene mulighet til å bidra til det grønne skiftet. Fortsetter det som i dag er de 400 millioner kronene som husholdningene betaler bare en ren skatt, sier Fredriksen.

Norge er i en situasjon hvor strømprisene stadig når nye høyder. Samtidig innføres en ny nettleiestruktur fra nyttår som gir høyere faste kostnader og vanskeligere for forbrukerne å redusere sine strømutgifter.

– I en slik situasjon burde vi i det minste kunne forvente at statens eget foretak, Enova, faktisk betaler ut støtte til enøktiltak i husholdningene i tråd med føringene og ut fra den brøken avgiften innbetales etter, mener Fredriksen i NBBL.

Enova fungerer ikke for borettslag og sameier

Bygg står for ca. 40 prosent av energibruken. En ting er hva eneboliger kan bidra med av redusert energiforbruk, men tenk da den potensielle kraften som ligger i borettslag og sameier. Solceller på takene til borettslag har alene et potensiale til å produsere ren strøm som tilsvarer årlig forbruk til mellom 520.000 og 725.000 elbiler.

– Dessverre er det få borettslag og sameier som får støtte som monner fra Enova, og mange som ikke søker fordi det ikke er tilpassede ordninger. Derfor er det avgjørende å få på plass egne ordninger for borettslag og sameier i Enova slik at de faktisk har mulighet til å bidra i den store klima- og miljøinnsatsen som kreves, forklarer Bård Folke Fredriksen.

Støtte til ENØK-tiltak fjernes

Enova sier selv at energieffektivisering fremdeles er viktig, men at de nå overlater den videre utviklingen til markedet. Nå skal det i stedet satses på store klimatiltak. Det skjer i en tid hvor vi må redusere energiforbruket for å frigjøre energi til elektrifiseringen av samfunnet.

– Det er bra at Enova introduserer nye program for utslippsfrie byggeplasser og klimavennlig materialbruk, men de fjerner samtidig andre ordninger. De kan ikke sette et stort rødt kryss over energieffektiviseringstiltak i eksisterende boliger, og samtidig kreve at husholdningen skal betale inn full avgift, sier Fredriksen.