Granittvegen borettslag ble etablert i 1972, og er et av Tromsøs eldste og største borettslag. Da det skulle utføres en oppgradering av elanlegget, ble det bestemt at det også skulle tilrettelegges for elbil.

En fjerdedel av alle nye biler som selges i Norge, er elbiler. Granittvegen borettslag har ikke tro på at denne utviklingen vil stanse med det første, og ville være føre var.

Fremtidsrettet tankegang

Svein Dalsbø, adm. direktør i BONORD sier til Nordlys at han synes det er flott at Granittvegen borettslag tenker framtidsrettet. BONORD har gitt 20.000 kroner til prosjektet, og de 210 ladepunktene som skal være innendørs, ventes å være ferdig montert til påske i år.

Han oppfordrer Tromsø kommune til å følge Oslos eksempel når det gjelder elbil-tiltak. – Oslo gir tilskudd til borettslag som installerer ladeparker. Det synes vi er en god idé også for miljøbyen Tromsø, sier Dalsbø.

Elektrifisering av bilparken

Avdelingsdirektør og advokat i NBBL, Henning Lauridsen, synes også det er flott at Granittvegen borettslag planlegger for fremtiden. – Stortinget har vedtatt at det kun skal selges utslippsfrie biler i Norge fra 2025, noe som betyr at rundt 40 prosent av alle biler i Norge vil trenge lading om syv år. Hvis elektrifiseringen av bilparken fortsetter i samme tempo som i dag, vil etterspørselen etter ladeplasser øker.

Lauridsen peker også på at en bolig uten gode lademuligheter vil bli mindre attraktiv for boligkjøpere enn en bolig der det er tilrettelagt for effektiv lading.

NBBL råder derfor alle landets borettslag- og sameierstyrer til å tenke langsiktig og tilrettelegge for at den stadig voksende andelen biler som trenger strøm får gode lademuligheter.

Du kan lese hele saken på nettsidene til Nordlys (pluss-artikkel).