Nå innfører Enova endelig en ordning med støtte for kartleggingstiltak av energi og klimatiltak i borettslag og sameier. Ved det forstår Enova at borettslag og sameier har behov for egne ordninger. 1 million av Norges befolkning bor i boligselskaper og har mindre mulighet til å få støtte fra Enova enn de som bor i eneboliger. Når vi samtidig vet at potensialet i borettslag og sameier er stort, er dette uheldig både for husholdningens økonomi og stortingets mål om reduksjon av 10 TWh i bygg innen 2030.

Utregninger viser at det er mulig å spare og produsere strøm tilsvarende 4 Alta-kraftverk i borettslag og sameier. Bare ved solceller på taket av norske boligblokker kan det produseres energi nok til å lade 725.000 elbiler i året – flere elbiler enn det finnes i dag i Norge. Enkelte store borettslag kan halvere strømregningen for sine beboere, ha samme innetemperatur, bedre inneklima og samtidig frigjøre energi til f.eks. elektrifisering av transportsektoren.

Vi håper Enovas nye kartleggingsordning er første steg mot å likestille boligselskaper med eneboliger i sine støtteordninger. Ordninger som støtter gjennomføring av grønn oppgradering av egne hjem bør også komme på plass. Det er avgjørende for å oppfylle politiske mål og for å likestille alle husholdninger uansett boform til å gjøre kloke energitiltak.

Dette innlegget sto først på trykk i Stavanger Aftenblad 8. februar 2022.