NBBLs boligmarkedsbarometer Boligmarkedsbarometeret måler folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet. Det er en månedlig undersøkelse som gjennomføres i samarbeid med Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg. Les mer