Trygg og god bolig
for alle

Boligbyggelagene tilbyr gode boliger for folk flest. Vi jobber for at de skal få best mulig handlingsrom.

Interessepolitikk

Vi jobber for å bedre boligbyggelagenes vilkår. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for.

Kurs og konferanser

Øk din kompetanse og bygg nettverk! NBBL arrangerer en rekke kurs for ansatte i boligbyggelag.

Jus

Når du bor i et boligselskap kan det dukke opp juridiske problemstillinger. Vi gir deg råd om noen av de vanligste.

Boligbloggen

Bloggen til de ansatte i NBBL. Her skriver de om ulike aktuelle boligpolitiske tema.

Frokostmøter

NBBL arrangerer frokostmøter med ulike boligpolitiske tema. Sjekk hva som skjer fremover!

Boligmarkedsbarometeret

En månedlig måling av folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

Aktuelt

Se alle nyheter

;