Trygg og god bolig
for alle

Boligbyggelagene tilbyr gode boliger for folk flest. Vi jobber for at de skal få best mulig handlingsrom.

Besøk BBL HUB

En samarbeidsplattform utviklet for at boligbyggelagene skal kunne dele og samarbeide om bærekraftsprosjekter.

Jusprat med
boligeksperten

Webserie fra NBBL-advokatene om juridiske problemstillinger knyttet til bolig, bygg og eiendom.

Interessepolitikk

Vi jobber for å bedre boligbyggelagenes vilkår. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for.

Kurs og konferanser

Øk din kompetanse og bygg nettverk! NBBL arrangerer en rekke kurs for ansatte i boligbyggelag.

Jus

Når du bor i et boligselskap kan det dukke opp juridiske problemstillinger. Vi gir deg råd om noen av de vanligste.

Ditt boligbyggelag

Finn og meld deg inn i ditt lokale boligbyggelag.

Boligbloggen

Bloggen til de ansatte i NBBL. Her skriver de om ulike aktuelle boligpolitiske tema.

Boligmarkedsbarometeret

En månedlig måling av folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

Frokostmøter

Vi arrangerer jevnlig frokostmøter med ulike tema. Neste (digitale) møte er 10. november.