Trygg og god bolig
for alle

Boligbyggelagene tilbyr gode boliger for folk flest. Vi jobber for at de skal få best mulig handlingsrom.

Nettprat om koronajuss

Koronavirusutbruddet skaper nye juridiske
problemstillinger for boligselskapene.
NBBLs advokater gir deg råd.

Interessepolitikk

Vi jobber for å bedre boligbyggelagenes vilkår. Les mer om hva vi mener og hva vi jobber for.

Kurs og konferanser

Øk din kompetanse og bygg nettverk! NBBL arrangerer en rekke kurs for ansatte i boligbyggelag.

Jus

Når du bor i et boligselskap kan det dukke opp juridiske problemstillinger. Vi gir deg råd om noen av de vanligste.

Boligbloggen

Bloggen til de ansatte i NBBL. Her skriver de om ulike aktuelle boligpolitiske tema.

Boligmarkedsbarometeret

En månedlig måling av folks forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

Nettprat om koronajuss

Koronavirusutbruddet skaper nye juridiske problemstillinger for boligselskapene. NBBL-advokatene har ukentlige videosendinger med «koronajussen» som tema.