NBBL og NBBLs administrerende direktør Bård Folke Fredriksen var til stede når direktør Kjetil Lund i Norges vassdrags- og energidirektorat presenterte forslaget til endringer av nettleie, såkalte effekttariffer.  Forslaget innebærer at nettselskapene skal kunne velge mellom forskjellige modeller, men felles for dem alle er at forbruksdelen i tariffen reduseres betraktelig og faste kostnadene øker.

– NBBL frykter at lønnsomheten ved energisparing trues. Stortinget må balansere de motstridende hensynene mellom et kostnadseffektivt nett og lønnsomhet ved oppgradering av boliger. Ny prismodell vil straffe forbrukere som ønsker å satse på energisparing (ENØK) og egenproduksjon av energi, for eksempel solceller, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Uheldig for dem med jevnt forbruk

NVEs forslag kan slå svært uheldig ut for beboere i borettslag og sameier. Forslaget er ment å belønne de som jevner ut strømbruken, men vil straffe de som har dårligst forutsetninger og mulighet til å flytte forbruket. Dette er gjerne folk i leiligheter i borettslag/sameier som allerede bor miljøvennlig og bruker lite strøm.

NBBL vil gå igjennom detaljene i forslaget som har høringsfrist 4. mai.