Å eie egen bolig gir frihet og trygghet

NBBL er opptatt av at det framover føres en langsiktig, forutsigbar boligpolitikk som viderefører og utvikler boligsektoren. Slik kan enda flere ha råd til å etablere seg med egen bolig.

Gode rammebetingelser for boligbygging

Gode rammebetingelser er nødvendig for å sikre stabil boligbygging. Det er en offentlig oppgave å legge til rette for stabil boligbygging, og virkemidlene må tilpasses lokale forhold.

La boligeiere bidra til bærekraft

Det at folk bor sammen gir potensiale for enda større energi- og klimagevinster. Skal regjeringen lykkes med klimamålene sine, må de motivere beboere til å bli med på det grønne skiftet.