Advokatene i NBBL besitter spesialkompetanse på de problemene boligbyggelagene, borettslagene og sameiene møter i hverdagen.

– Kontakten med boligbyggelagene og deres kunder og medlemmer er svært viktig for oss. Vi kommer derfor mer enn gjerne på besøk til boligbyggelag og tillitsvalgte rundt om i landet. Vi tilbyr både generelle foredrag om borettslagsloven og eierseksjonsloven, men også mer spesialiserte foredrag om enkelttemaer. Det kan for eksempel være foredrag om rett til lading av elbil, parkering, mislighold, styreansvar, gjennomføring av generalforsamling og årsmøte, forkjøpsrett og mye, mye mer, sier faglig leder og advokat Line C.B. Bjerkek.

– Nettkurs vil fortsette å være en viktig del av vårt arbeid, men man får ikke den samme kontakten mellom foredragsholder og tilhører som når man møtes fysisk, sier advokat Lars Grøndal.

For nærmere informasjon om hva vi tilbyr og priser, ta kontakt med advokat Line C.B. Bjerkek på lb@nbbl.no.