Stortinget har vedtatt et mål om at alle biler som selges fra 2025 skal være utslippsfrie.

- Sammen med Norsk elbilforening har NBBL belyst at det vil være lite sannsynlig å nå dette målet dersom ikke utbyggingen av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier går raskere enn i dag. Undersøkelser har vist at mange som bor i borettslag og sameier ikke kjøper elbil fordi lademulighetene er dårlige, sier Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL.

I borettslag og sameier må man normalt bygge ut en infrastruktur for lading for å sikre tilstrekkelig strømforsyning og styring av strømforbruket. Inntil en stor andel av beboerne har elbil, kan det ta tid å få flertall på generalforsamlinger og årsmøter for å bruke penger på utbygging av infrastruktur.

Staten forplikter seg til å stille opp på dugnad

NBBL og Norsk elbilforening har derfor invitert staten til å være med på en dugnad for å få opp tempoet i utbyggingen av ladeinfrastrukturen, slik at målet om at det kun skal selges utslippsfrie biler fra 2025 kan nås.

- Det er positivt at regjeringen nå forplikter seg til å være med på dugnaden. I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag.

Lauridsen mener det ikke er grunn til at staten skal bidra med støtte lenger enn nødvendig.

- Når andelen beboere som har elbil har blitt stor, antar vi at utbyggingen vil gå av seg selv i et raskt nok tempo. Vi er imidlertid ikke der ennå, og en støtteordning vil være nødvendig i de nærmeste årene.

Nytt system for strøm i borettslag og sameier

Det neste det vil være nødvendig å få endret er systemet for strøm i borettslag og sameier. Måten NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har regulert dette er svært ugunstig hvis man ønsker miljøvennlige løsninger for lading av elbil og solceller og annen egenproduksjon av strøm.

- Regjeringens nasjonale støtteordning for ladeinfrastruktur er et viktig skritt for miljøet. Det neste store skrittet vil være å få til en system for strøm i borettslag og sameier slik at miljøriktige løsninger ikke hindres av NVEs systemer, avslutter Henning Lauridsen i NBBL.