I 2017 vedtok Stortinget et mål om at alle personbiler som selges fra 2025, dvs. om drøye 5,5 år, skal være utslippsfrie. Behovet for lading kommer til å bli formidabelt, og de fleste må lade hjemme. I takt med at flere får elbil, vil behovet for gode løsninger for lading øke og de fleste borettslag og sameier vil få det på plass.

Farten er for treg til å nå det politiske målet

Mange har allerede etablert god ladeinfrastruktur, men farten i utbyggingen av ladeinfrastruktur går ikke raskt nok i borettslag og sameier til at det er realistisk å nå 2025-målet. NBBL har derfor invitert staten med på dugnad. Statens bidrag vil være å putte noen kroner i en nasjonal støtteordning inntil markedet klarer å gjøre jobben i et raskt nok tempo.

- Det er nå behovet for en nasjonal støtteordning til lading er størst, for om få år vil dette gå av seg selv. Vi hadde derfor et håp om at det skulle kommet midler til dette i revidert nasjonalbudsjett, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL Henning Lauridsen.