I disse tider jobbes det med statsbudsjett 2023. Siden det nå er bred politisk enighet om behovet for å spare energi, bør enigheten også føre til en betydelig satsing i neste års statsbudsjett for å mobilisere norske boligeiere for felles sak.

Endringer i daglige vaner – sparer unødvendig strømforbruk

Du tror kanskje at det å skru av lyset i rom som ikke er i bruk er uvesentlige bidrag til strømsparing. Men selv de små grepene vil samlet sett bety noe. Det at vi venner oss til ny fornuftig sparing med ressursene i hverdagen, gjør at vi etablerer nye rutiner. Totalt vil tiltakene også monne, både for strømregningen og strømforbruket. Energiøkonomisering kan være stor gevinst for husholdningen uten at det gir mindre komfort i hjemmet, og totalt bli en avgjørende gevinst for samfunnet i form av mer tilgjengelig strøm og lavere priser.

Regjeringen kan innføre Enovastøtte til smart strømstyring i hjemmene, og ha støtteordninger som stimulerer og premierer redusert strømforbruk. Husholdningene bør være ENØK-bevisst og ikke bruke strøm vi ikke trenger.

Endringer i bygningskroppen - reduserer behovet for strøm

Norske husholdninger kan oppnå et varig vern mot høye strømpriser ved å investere i rehabilitering av boligene, isolere vegger og tak, samt bytte av vinduer og dører. Investeringer koster, men gevinsten i form av varig lavere strømforbruk og strømregning er med på å finansiere det. Utfordringen i dag er at bare 1 av 5 bygningsrehabiliteringer også inkluderer større energioppgradering. Denne andelen må opp, og da må norske huseiere motiveres til å gjøre de ønskete valgene. Støtte til tradisjonelle ENØK-tiltak vil stimulere flere til å oppgradere ytterligere.

Regjeringen kan betale tilbake hele Enova-avgiften på 400 mill. som husholdningene betaler inn årlig, i form av støtte til ENØK-tiltak. De kan gjeninnføre støtteordninger for enkle og tilgjengelige tiltak som f.eks. etterisolering, vindusbytte og varmepumper. Men også tilrettelegge tilskudd som er tilpasset borettslag og sameier slik det er for eneboliger.

Produksjon av energi – tilfører ny strøm

Vi har vært bortskjemt med mye ren vannkraft i Norge. I andre land baserer de seg i større grad på sol og vindkraft. Det er sløsing med ressurser å bruke mer strøm enn nødvendig. Men det er like mye sløsing med ressurser å ikke ta i bruk fornybar energi som sol og vind. Sola stråler og vinden blåser helt uavhengig om vi nyttiggjør oss den. Den minst konfliktfylte og raskeste energiproduksjon er solkraft – så la oss ta den i bruk.

Regjeringen kan innføre Enova-støtte til solceller på tak for borettslag og sameier. Og i tillegg vedta forskriften slik at borettslag slipper elavgift og nettleie på egenprodusert solstrøm.

Kopier elbilpolitikken til ENØK

Det må produseres mer ren kraft, og vi må spare på den strømmen vi har. Den billigste strømmen vil alltid være den vi ikke bruker. Fra elbilpolitikken vet vi det virker å premiere grønne valg. Hvis regjering og storting vil frigi unødvendig strømbruk og øke produksjonen av solenergi raskt, kan de mobilisere norske boligeiere, borettslag og sameier på samme vis.

Bård Folke Fredriksen

Adm. dir. Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Dette innlegget sto først på trykk i Dagsavisen 8.9.2022.