– Regjeringens forslag vil gjøre det lettere for kjøpere av nye boliger få ladet elbilen. Generelt er NBBL mer positiv til å bruke gulrot fremfor pisk, men dette nye tekniske kravet vil føre til at kostnadene ved å etablere ladeplasser blir lavere, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Boligkjøperne ønsker lading

Norske boligeiere kan bidra til reduserte klimagassutslipp ved å bytte ut fossil bil med elektrisk. Mange gjør det, men ikke alle kan. Manglende løsning for hjemmelading er et unødig hinder.

– Vi vet at lading av elbil kan være et problem for folk i borettslag og sameier. Regjeringens forslag om nye tekniske krav vil sikre at alle boligkjøpere får de samme mulighetene til hjemmelading, sier Fredriksen.

Etterlyser støtteordninger

Årlig tilvekst av nye boliger utgjør kun én prosent av total boligmasse. Den største utfordringen er derfor å gjøre eksisterende borettslag og sameier ladeklare.

– Altfor mange boligeiere i blokk vegrer seg for å bytte til elbil. Det utfordrer målet om at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler. Derfor etterlyser NBBL en nasjonal støtteordning for lading i borettslag og sameier i tråd med det regjeringen lovet i Granavolden-erklæringen, sier Fredriksen.

Ladeklart

«Ladeklart» ifølge regjeringens forslag innebærer at det er mulig å installere ladepunkt, uten kostbare tilpasninger i bygget eller i grunnen. I praksis betyr det at det må legges føringsveier for ledninger frem til parkeringsplasser, og at det skal være plass til det elektriske anlegget. Selve ladeløsningen må ikke være montert. Kravet som foreslås av regjeringen vil også gjelde ved større ombygging, oppad begrenset til kostnader tilsvarende syv prosent av totalkostnaden for ombyggingen.

Forslagene er på høring fram til 05.03.2021.