Mer gunstig finansiering

At borettslaget er med i SBS, er et kvalitetsstempel som er med på å sikre verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på hvorvidt borettslaget er med i en sikringsordning, og det kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det kan også gi bedre vilkår for en låntaker som skal kjøpe bolig i borettslag.

Eiendomsmeglere er pålagt å opplyse om borettslaget er med i en sikringsordning når boligen skal selges.

Hvem kan tegne forsikring i SBS?

Alle borettslag som forvaltes av et boligbyggelag som er medlem av NBBL, kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning.

Oversikt over NBBLs medlemslag finner du her.

Forsikringen kan enten tegnes individuelt for det enkelte borettslaget, eller gjennom boligbyggelaget hvis de har en kollektiv ordning. Borettslaget bør uansett kontakte boligbyggelaget i forbindelse med søknad om forsikring.

Forsikring tilbys ikke til borettslag hvor fellesgjelden utgjør mer enn 75 prosent av verdien i boligene. SBS foretar alltid en individuell vurdering av søknadene før det kan tegnes en avtale.

Hva blir dekket ved tap?

Dersom en andelseier misligholder plikten til å betale felleskostnader til borettslaget, må det iverksettes en inkassoprosess. I siste instans må det også gjennomføres et tvangssalg av boligen.

SBS dekker tapet som oppstår dersom salgssummen ikke er nok til å dekke andelseierens misligholdte felleskostnadsforpliktelser. Erstatningen er begrenset til 24 måneders uteblitte felleskostnader og det er 10 prosent egenandel på tapserstatningen.

 

Dokumenter og regnskap

Se og last ned delårsrapporter, årsregnskap og andre nyttige dokumenter

Når trygghet teller

Last ned brosjyre om Borettslagenes sikringsordning

pdf - 1,78 Mb

Kontakt oss

Firmapost: post-sbs@nbbl.no

Thor Eek
Adm. direktør
te@nbbl.no
90536881 90536881
Sven Eric Dæhlin
Finansdirektør
sed@nbbl.no
416 58 641 416 58 641
Inger Lisbeth Bjørnø
Adm. sekretær
ilb@nbbl.no
99381207 99381207