Borettslagenes Sikringsordning

I borettslag som er forsikret i Borettslagenes Sikringsordning AS (SBS) slipper andelseierne å bli ansvarlig for naboens manglende betaling av felleskostnader. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. SBS dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket via salget.

Mer gunstig finansiering

At borettslaget er med i SBS, er et kvalitetsstempel og sikrer verdiutviklingen av boligene i borettslaget. Bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning, noe som kan bety bedre betingelser på borettslagets felleslån. Det kan også gi bedre lånevilkår ved kjøp av bolig i borettslag.

For å synliggjøre at kjøp av bolig i et borettslag er trygt er eiendomsmeglere pålagt å opplyse om borettslaget er med i en sikringsordning eller ei når boligen skal selges.

Hvem kan tegne forsikring i SBS?

Alle borettslag som forvaltes av et boligbyggelag som er medlem av NBBL, kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning.

Oversikt over NBBLs medlemslag finner du her.

Forsikringen kan tegnes individuelt for det enkelte borettslaget eller gjennom boligbyggelaget hvis de har en kollektiv ordning. Borettslaget bør uansett kontakte boligbyggelaget i forbindelse med søknad om forsikring.

Hva blir dekket ved tap?

Hvis en andelseier ikke betaler de månedlige felleskostnadene til borettslaget, iverksettes en inkassoprosess. I siste instans må det gjennomføres et tvangssalg av boligen.

Borettslagenes Sikringsordning dekker tap som oppstår dersom salgssummen ikke dekker andelseierens manglende betaling av felleskostnader. Erstatningen utgjør inntil 24 måneders uteblitte felleskostnader.

Dokumenter og regnskap

Se og last ned delårsrapporter, årsregnskap og andre nyttige dokumenter

Når trygghet teller

Last ned brosjyre om Borettslagenes Sikringsordning (SBS)

pdf - 1,78 Mb

Kontakt

Firmapost: post-sbs@nbbl.no

Thor Eek
Adm. direktør
te@nbbl.no
90536881 90536881
Sven Eric Dæhlin
Finansdirektør
sed@nbbl.no
416 58 641 416 58 641
Grete Smedbakken
Rådgiver – Regnskap/Forsikring
gs@nbbl.no
98041710 98041710