Tall fra NAF viser at prisen for hjemmelading nå har fordoblet seg. Høye strømpriser aktualiserer behovet for utbygging av ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, mener NBBL.

– En gammel veggkontakt gir deg ikke smart og rimelig lading, men unødvendig høye strømregninger, kommenterer Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Politikerne må på banen

Stortinget har mål om at alle nye personbiler skal ha null utslipp innen 2025. Beboere i borettslag og sameier har lovfestet rett til lading for elbil. Likevel mangler ett av tre borettslag/sameier som har p-plasser, ladebokser.

Dyr strøm gir større behov for å flytte strømforbruket til timene da strømprisen er på sitt laveste. For å få fart på ladebyggingen i fellesanlegg er vi helt avhengige av nasjonale støtteordninger.

– Fortsatt har mange borettslag og sameier begrenset ladekapasitet eller gamle stikkontakter i veggen, som verken har løsninger for lading når strømmen er billigst, eller sikrer en rettferdig fordeling av elbileiernes strømkostnader.