– Det er mye bra i klimaplanen, men jeg savner at regjeringen tar tak i de lavest hengende fruktene først, som kan bidra betydelig til det grønne skiftet. Boligeiere må motiveres til grønn oppgradering og redusert energibruk som frigjør energi til elektrifiseringen av fossilenergibruk innen transport og industri, sier Fredriksen.

Byggsektoren vil bidra

Byggsektoren representerer et stort potensiale som vil være med på å innfri regjeringens mål om halvering av utslippene innen 2030.

– Planen inneholder ikke tiltak som gjør det lønnsomt for boligeiere med grønn oppgradering og redusert energibruk. Ei heller følges løftet i Granavolden-erklæringen om ladepunkter for elbiler opp, sier Fredriksen.

Kan elektrifisere hele energisektoren

NTNU/ZEN har beregnet at energibruken i byggsektoren kan reduseres med hele 39 TWh frem til 2050, der elektrisitet utgjør 31 TWh.

– Redusert energibehov til bygg vil gjøre det mulig å elektrifisere hele transportsektoren fram mot 2050, forklarer Fredriksen.

Klimakuttplanen er en god analyse, men Fredriksen mener det er en tapt mulighet for å spare energibruk i eksisterende bygg og boliger.

– Frigjort ren energi er helt nødvendig for å kutte CO2-utslipp innen transport og industri. Regjeringen kommer ikke i mål med økt CO2-avgift, massiv elektrifisering er helt nødvendig.

Viktig sysselsetting

I tillegg til klimagassutslipp mener NBBL at det er et viktig sysselsettingsperspektiv i arbeidet med klimautslipp.

– Vi skal både kutte utslipp, og øke sysselsettingen. Her er byggsektoren også løsningen. ENØK, bygg og sol skaper flere nye jobber enn tilsvarende investeringer i transport og industri, ifølge en ny rapport fra det internasjonale energibyrået (IEA), avslutter Bård Folke Fredriksen.