Dette er helt nødvendige tiltak som skal hjelpe oss over strømsjokket nå. Samtidig må det legges stort politisk trykk på å gjøre boligeiere bedre rustet mot fremtidige perioder med høye strømpriser. Løsningen på det er å stimulere til energiøkonomisering av eldre boliger og egenproduksjon av strøm.

Hele Norge skal elektrifiseres. Bruker vi mindre energi uten å skru ned innetemperaturen, reduserer vi behovet for energiproduksjon og klimagassutslippet blir lavere. For boligene handler det om etterisolering og bytte av vinduer slik at vi fyrer for oss selv – ikke for kråka. Installering av varmepumper og produksjon av egen strøm er også kraftfulle tiltak. Regjeringen må instruere Enova til å støtte dette slik at norske familier blir varig mindre sårbare mot høye strømpriser – og at vi unngår strømsløsing.

Enøktiltak og solceller på taket i borettslag og sameier er kraftfulle bidrag i det nasjonale regnskapet. Det er mulig å spare og produsere strøm tilsvarende 4 Alta-kraftverk bare i borettslag og sameier. Takene til norske boligblokker kan gi rom for 1.800 fotballbaner med solcellepaneler. Nok til å lade 725.000 elbiler i året – flere elbiler enn det finnes i Norge i dag.

Dette innlegget sto på trykk i Dagsavisen 18. januar 2022.