Organisasjonene som har gått sammen om brevet jobber innenfor bygg, energi, teknologi, transport, klima og miljø. Stortinget har vedtatt et mål om å spare minst 10 TWh energi i eksisterende bygg innen 2030, og det må settes nye mål mot 2040 og 2050. Framskrivninger viser at dagens oppgraderingsrate er for lav til å nå det nåværende målet.

10 TWh-målet ble først vedtatt av Stortinget under behandlingen av energimeldingen i 2016. Meld. St. 25 (2015–2016), vedtak 870 (2015-2016).

I brevet etterspørres en virkemiddelpakke som sikrer at vi når inneværende mål. Parallelt med dette må det utvikles virkemidler for nye mål som følger av Norges internasjonale forpliktelser og gjennom EØS-avtalen. Det er også behov for et nytt kunnskapsgrunnlag, da Enovas potensialstudie fra 2012 er utdatert.

Stortingsmelding om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser skal legges frem våren 2021. Brevet er signert NBBL, OBOS, Huseierne, Naturvernforbundet, Bellona, WWF, Norsk elbilforening, NAF, Nelfo, Byggevareindustriens Forening, Norsk Varmepumpeforening, Elektroforeningen, Solenergiklyngen, Norsk solenergiforening, Norges Vel.

Les brevet her