EU-støtte

Pilotprosjektet får EU-midler fordi det er en del av et forskningsprosjekt i EU regi. Beboerne i de 19 leilighetene betaler i underkant av 200,- pr. mnd.

Dette er ikke en løsning som er lønnsom for Bate på det nåværende tidspunkt. Men vi gjør det som en investering fordi vi mener det lønner seg på sikt, sier Paul A. Boxill, administrerende direktør for Bate boligbyggelag.

Bate først ut

Bate blir ved dette det første boligselskapet i Norge som prøver ut denne løsningen med mellomlagring av solstrøm.

Til sammen kan de tre batteriene som er installert lade opp til 30-kilowatttimer. Det betyr at beboerne har mulighet til å bruke egenprodusert strøm når strømmen er på det dyreste. Hvis det produseres mer enn strømbehovet til elbiler og fellesarealer, kan overskuddsstrømmen selges, avslutter Boxill.

Mer om saken

Reportasje på NRK Rogaland

Innlegg på Batebloggen