Vi bør alle ha et forhold til effekttariffer. Men hva pokker er det, og hvorfor er det politikk? Nå må du følge med, for dette kan bli komplisert. Men også interessant, for deg som er opptatt av miljøet – og innholdet i lommeboken.

Samfunnet vårt blir stadig mer elektrifisert. Dagens strømnett er imidlertid ikke bygget for at alle norske husstander setter elbilen på lading, skrur på vaskemaskinen og lager middag på omtrent samme tid på døgnet. Strømforbruket vårt har økt så mye at strømnettet er i ferd med å kveles, og nettselskapene har i lang tid sett på løsninger for å møte kapasitetsutfordringene. Det er her effekttariffene kommer inn, men hva er det?

Prisen for strøm kan deles i tre: strømpris, nettleie og avgifter til staten. Disse utgjør cirka 1/3 av prisen hver. Nettleie er prisen du betaler for å få strøm fraktet frem til huset ditt, også kalt nettariffer. Effekttariffer er en type nettariff der man belønnes for jevnt strømforbruk over døgnet, og straffes for forbrukstopper. I praksis innebærer det at prisen blir høy når alle skal lage middag eller lade elbilen på samme tid. Hensikten med slik prising er at folk skal flytte strømforbruk til tider på døgnet når belastningen på nettet er lav. Utjevning av forbrukstopper sparer nettselskapet for dyre investeringer i ny nettkapasitet. Og det sparer oss abonnenter for utgifter, siden abonnentene finansierer nettselskapene. Prissystemet er regulert av Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) gjennom forskrifter, og fastsetter hvilke prissystem landets 120 nettselskaper kan lage.

Vi er på banen

Til nå har NVE og nettselskapene arbeidet sammen om effekttariffer, med forbrukerne på sidelinja. Nå er vi på banen. Det er etablert en bred allianse bestående av NBBL/Huseierne/Forbrukerrådet som er opptatt av forbrukernes sak. For NBBLs del dreier det seg boligbyggelagenes medlemmer, 1.050.000 i tallet. Men også om beboere i blokk og konsentrert bebyggelse. De har et generelt lavt forbruk og gode forutsetninger for å utvikle lokale energisamfunn.

Politikk er alt som angår innbyggerne. Politikk er fordeling av goder og byrder. Vi mener denne saken må løftes politisk, det vil si fra direktorat/departement til Stortinget. Saken kan ikke avgjøres av regjeringen alene. Politikk må diskuteres og avgjøres på riktig politisk nivå. Her er 3 argumenter for at saken må til Stortinget:

  1. Vi bruker alle strøm, og er berørt: NVE og nettselskapene vil ha en modell som gir mer rettferdig «byrdefordeling» mellom kundene. Det vil vi også. Og vi finansierer nettet. Vår stemme må fram. Akkurat nå har vi ikke tillit til avgjørelser som tas av NVE/OED.
  2. Ny byrdefordeling rammer skjevt: Effekttariffer vil straffe noen kunder og belønne andre. Kunder med lavt forbruk og kunder som ikke har ressurser til å investere i styringsteknologi kan bli tapere. Denne type byrdefordeling må avveies i et bredere perspektiv. Strømprisen er en stor komponent i husholdningenes kostnader, og har tverrpolitisk betydning, på linje med skatter og avgifter.
  3. Effekttariffer undergraver klimapolitiske mål, fordi det gir dårligere lønnsomhet i energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Her er det en politisk målkonflikt, som krever politisk prioritering.

Her går NVE for fort fram, og de har utredet konsekvensene for dårlig. Det de har presentert er ikke overbevisende, så langt. NBBL har spilt inn et forslag om at det etableres et bredt sammensatt utvalg, der forbrukersiden er representert, som skal gi anbefalinger for forbedringer i nettleien. Det sikrer et bredere arbeid hvor ulike politiske mål avveies, en mer rettferdig byrdefordeling, og ikke minst: større enighet blant aktørene om framtidens prissystem for nettleie.

Tilbake
Forfatter
Ketil Krogstad
Spesialrådgiver
kk@nbbl.no