– Det er et stort behov for en grønn og inkluderende boligpolitikk. NBBL skulle gjerne sett at Støre-regjeringen foreslo tiltak som gir økt boligbygging, startlån for unge voksne som mangler egenkapital, og én Enøk-milliard for grønn omstilling av folks boliger, kommenterer Fredriksen etter at regjeringen presenterte sine endringer i statsbudsjettet mandag.

200.000 ufrivillige leietakere

Regjeringen vil om fire år bli målt på om det er bygget nok boliger, og at flere eier egen bolig, understreker NBBL.

– Det koster alt for mye å skaffe seg egen bolig. Derfor må det bygges mer, særlig i pressområder, slik at boligprisgaloppen ikke fortsetter, sier Fredriksen.

En rapport fra Oslo Economics på oppdrag av Husbanken anslår at det er om lag 200.000 ufrivillige leietakere i Norge i dag.

– Mange unge sliter særlig med egenkapitalkravet til tross for at de har inntekt. Regjeringen og budsjettpartnere bør finne rom i budsjettet for å gjeninnføre startlån til boligkjøpere, med betalingsevne, men uten tilstrekkelig egenkapital, sier Fredriksen.

Folk vil og må spare strøm

Historisk høye strømpriser treffer statsbudsjettet midtskips.

– Folk i hus og leiligheter vil og må spare strøm. Derfor må det bli letter å gjøre smarte enøk-grep.

Strøm spart og produsert av folk i hus og leiligheter kutter CO2-utslipp, og gir ren kraft til industrien som vi skal leve av fremover, sier Fredriksen.

Folk vil kjøpe elbil

NBBL ber regjeringen innføre en nasjonal støtteordning til ladeinfrastruktur for elbiler i borettslag, sameier og garasjelag.

– Mer enøk og elbil-lading gir folk i hus og leiligheter mulighet er til selv å gjøre en forskjell i det grønne skiftet, sier Bård Folke Fredriksen.