– Jeg vil berømme regjeringen for å gripe Energikommisjonens anbefalinger så raskt. Enova kan levere allerede i år, og gi fart på energieffektivisering av bygg inntil en nasjonal handlingsplan er på plass. Dette er nye toner fra regjeringen, men noe som NBBL har jobbet med i årevis. Tiltak som hindrer sløsing av energi, og stimulerer til produksjon av egen energi, er den raskeste veien ut av energikrisen og er mindre kontroversielt enn ny vind – og vannkraft, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL, men også medlem i Energikommisjonen.

Med regjeringens varslede oppdrag til Enova blir det viktig at det gjeninnføres støtte til tradisjonell energieffektivisering med moden og velkjent teknologi. Økonomiske støtteordninger som er enkle å forstå og lite byråkratiske i bruk vil gjøre at flere husholdninger kan spare energi og redusere strømregningen. Økonomiske stimuli virker, akkurat slik myndighetene har fått fart på overgangen fra bensin- og dieselbiler til elbiler.

– Regjeringen tåler ikke at dette blir et slag i luften. De må virkelig levere en omfattende pakke som inkluderer investeringsstøtte til mange ulike smarte energivalg i statsbudsjett ‘24 til høsten. De politiske virkemidlene som ble brukt slik at folk valgte elbiler virket. Nå trenger vi virkemidler som fungerer slik at folk velger energiøkonomisering av boliger. Da vil boligeierne stimuleres til en kraftinnsats for kraftbalansen, avslutter Fredriksen.