Det sier Henning Lauridsen til VG i forbindelse med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å gi beboere i borettslag rett til å lade hjemme.

Tiden er overmoden

I 2017 vedtok Stortinget et mål om at alle personbiler som selges fra 2025, dvs. om drøye 5,5 år, skal være utslippsfrie. Behovet for lading kommer til å bli formidabelt, og de fleste må lade hjemme. I takt med at flere får elbil, vil behovet for gode løsninger for lading øke og de fleste borettslag og sameier vil få det på plass. Mange har allerede etablert god ladeinfrastruktur.

Staten må delta på dugnad

Farten i utbyggingen av ladeinfrastruktur går imidlertid ikke raskt nok i borettslag og sameier til at det er realistisk å nå 2025-målet. NBBL har derfor invitert staten på dugnad. Statens bidrag vil være å putte noen kroner i en nasjonal støtteordning inntil markedet klarer å gjøre jobben i et raskt nok tempo.