Behandlingsansvarlig for personopplysningene NBBL behandler er Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (heretter NBBL) ved administrerende direktør Bård Folke Fredriksen.

Organisasjonsnummer: 950 850 493 (NBBL)

Behandlingsansvarlig for personopplysningene NBBLs datterselskaper NBBL Fulltegningsforsikring AS og FF Boligsalg AS behandler er selskapenes administrerende direktør Arne Vinorum.

Organisasjonsnummer: 964 649 669 (NBBL Fulltegningsforsikring AS) og 915 853 471 (FF Boligsalg AS)

Postadresse for alle selskapene:
PB 452 Sentrum, 0104 Oslo
E-post: nbbl@nbbl.no
Telefon: 22 40 38 50

Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte personvernansvarlig Sidsel Gaarder, sg@nbbl.no.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Sende ut nyhetsbrev: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra deg.
 • Kursvirksomhet for ansatte i boligbyggelag: Påmelding: navn, e-post, stilling/boligbyggelag. Dette er nødvendig for å oppfylle avtale om kursdeltakelse med deg.
 • Informasjon om nye kurs: Navn, epost, stilling/bbl, hvilke kurs du har deltatt på. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle NBBLs rolle som kursarrangør overfor boligbyggelagenes ansatte. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.
 • E-postkommunikasjon med ansatte/tillitsvalgte i boligbyggelag tilknyttet NBBL: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for å ivareta NBBLs oppgaver overfor boligbyggelagene. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.
 • E-postkommunikasjon i forbindelse med NBBLs interessepolitiske virksomhet: Navn, epostadresse, telefonnummer, stilling, samt eventuelle personopplysninger som fremgår av epostene. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for at NBBL skal ivareta boligbyggelagenes politiske interesser. Sammenholdt med arten av personopplysninger som behandles vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne berettigede interessen.
 • E-postkommunikasjon med andre: Navn, epostadresse, samt eventuelle personopplysninger som kommer frem av eposten. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig i forbindelse med den daglige driften av selskapet. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne interessen.
 • Advokatkontoret: I forbindelse med etablering av klientforhold, sakshåndtering, oppbevaring/lagring av saksdokumenter og fakturering behandler advokatkontoret personopplysninger om klienter/kontaktpersoner hos klienter, motparter og andre personer involvert i sakene. I tillegg til saksdokumenter, lagres navn, kontaktinformasjon, adresse, organisasjonsnummer og tid og kostnader som er påløpt i en sak. Grunnlaget for behandlingen er en interesseavveining. Vi vurderer det slik at behandlingen er nødvendig for å yte advokatbistand i sakene. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne interessen. I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller lovovertredelser. Å behandle slike opplysninger kan være nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 • NBBL Fulltegningsforsikring AS: Oppbevarer kjøpekontrakter og leiekontrakter med navn, adresse, telefonnummer, epost, personnummer. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig dokumentasjon i forbindelse med forsikringsutbetaling/premieberegning. Sammenholdt med arten personopplysninger som behandles, vurderer vi det slik at personvernhensyn ikke overstiger denne interessen.
 • FF Boligsalg AS: Personopplysninger i forbindelse med utleie og salg av eiendom selskapet eier. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle avtale med deg som kjøper eller leier.
 • Informasjonskapsler: For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

NBBL gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

NBBLs advokatkontor utleverer personopplysninger til motparter, domstoler og offentlige organer i den grad det er nødvendig for behandlingen av den enkelte sak.

NBBL bruker ulike IT-leverandører til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne (databehandlere). I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • NBBL har Advania AS som databehandler for selskapets datasystemer.
 • NBBL har Amesto Solutions AS som driftskonsulent for informasjonssystemet – SuperOffice.
 • NBBL har AmestoAccountHouse AS som leverandør på lønnstjenester.
 • NBBL har AdminControl som leverandør på styreportal.
 • NBBL har avtale med Mailchimp som leverandør på nyhetsbrev.
 • NBBL har avtale med Nortel AS om mobiltelefoni.
 • NBBL har avtale med Promotion Systems AS som leverandør av hjemmesideløsninger.
 • NBBL har avtale med Datalex Software AS som leverandør av arkiv og saksbehandlingssystem for advokatoppdrag.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra i avtaleforholdet med Advania (tidl 99x.no AS) hvor det skjer behandling på Sri Lanka. Det er i den forbindelse inngått standardavtale som sikrer tilsvarende beskyttelsesnivå som i EU «Data Protection GDPR avtale 99X Services Ltd Sri Lanka».

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

 • Personopplysninger om deg som kunde slettes etter tre års inaktivitet i kundeforholdet.
 • Personopplysninger om brukere av portalen slettes etter to års inaktivitet.
 • Personopplysninger i leieavtaler slettes ett år ett at leieforholdet er avsluttet.
 • Personopplysninger knyttet til deg som stillingssøker vil bli slettet når rekrutteringsprosessen er avsluttet.

Advokatkontoret oppbevarer saksdokumenter i 13 år. Bakgrunnen for dette er behov for å i ettertid kunne dokumentere hva som har skjedd i saken.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du henvende deg til oss på epost nbbl@nbbl.no. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.