Innovasjon og bærekraft

Onsdag 14. august starter vi dagen med fokus på nytenkning og næringsutvikling. Til arrangementet Innovasjon og bærekraft i byggenæringen er det invitert flere aktører som går i fremste rekke når det gjelder nye initiativer og tankemåter i boligsektoren.

NBBLs egen styreleder Kirstin Leiros vil fortelle om prosjektet Smart Arctic Building i regi av OMT Boligbyggelag. Videre vil lederne for de to næringsklyngene Proptech Innovation og Construction City, Terje Gilje og Benedicte Økland gi oss et innblikk i klyngenes betydning og potensiale. I tillegg vil Aasmund Bunkholt i informasjonsselskapet Trefokus fortelle hvorfor tre som byggemateriale er fremtiden.

En god bolig å bli gammel i

På arrangementet Egnet bolig hele livet senere samme dag har NBBL i samarbeid med Pensjonistforbundet invitert Helse- og omsorgskomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) og Iveland kommunes ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp) til å se inn i krystallkula sammen med oss.

Hvordan kan vi få til et samspill mellom allerede eksisterende boligmasse og nybygg, som gjør at fremtidens boligbehov imøtekommes? Kan en løsning være at eldre i større grad flytter til sentrumsnære, tilgjengelige og tilpassede boliger, noe som samtidig frigjør flere store eneboliger som passer for familier i etableringsfasen? Og har myndighetene noe å bidra med for å understøtte en slik utvikling?

Begge de to arrangementene avholdes i Arendal Boligbyggelags lokaler, som ligger like bak Arendal kultur- og rådhus. Det er ingen påmelding – det er bare å møte opp. Først til mølla!

Andre arrangementer med NBBL

Mandag 12. august deltar Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, i Boligmappas debatt Hvordan skaper vi en tryggere bolighandel?

Tirsdag 13. august er vi arrangør og medarrangør for to debatter, begge kl. 15:00: