Boligdebatten 2019 – hvordan utvikler boligmarkedet seg?

Vi er enige om at eierlinja i norsk boligpolitikk er viktig å opprettholde. Men hva med ytre faktorer som kan påvirke den i fremtiden? Det går en grense for hva som gjør eierlinja bærekraftig. Her kommer vi inn på mange ulike faktorer som skatt, rente, delingsøkonomi, boligbygging, boligbehov osv

I år som i fjor er dette en politisk debatt vi arrangerer i samarbeid med Huseiernes Landsforbund (HL) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Vi er svært fornøyd med at kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og nestleder i SP, Ola Borten Moe stiller i debatten. Det gjør også Morten Meyer fra (HL), Carl Geving (NEF) og Henning Lauridsen (NBBL). Andre politikerne vi jobber for å få med er ikke bekreftet enda. Oddvar Stenstrøm (Tidligere TV2) skal lede seansen.

Dag: Tirsdag 13. august
Tid: kl. 15:00 til 16:00
Sted: Cafe Victor

1,2 millioner elbiler i 2025 – hvordan lader vi?

Stadig flere borettslag og sameier installerer lading eller ladeinfrastruktur for beboerne sine. Men det er fortsatt et marked i utvikling, og mange borettslag og sameier er usikre på hvilke løsninger de bør velge. Regjeringen har vedtatt at de ønsker en nasjonal støtteordning for borettslag, sameier og garasjelag som vil installere ladeinfrastruktur. Det vil hjelpe mange, men hvilke barrierer er det vi må løse for de som bor i borettslag og sameier og ikke disponerer parkeringsplassen sin fritt? Hva med de som er avhengig av gateparkering, og ikke har egen parkeringsplass?

Arrangementet er et samarbeid mellom Elbilforeningen, Drivkraft Norge og NBBL. Her deltar bl.a annet klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen. Styreleder i NBBL, Kristin Leiros deltar for NBBL.

Dag: Tirsdag 13. august
Tid: Kl. 15:00 – 16:00
Sted: Samferdselsteltet

Innovasjon og bærekraft i byggenæringen

Hvordan kan boligbyggelag og andre aktører i byggenæringen og boligsektoren jobbe for å bli best mulig rustet i møtet med morgendagen? Noen aktører har allerede tatt steget inn i fremtiden, og deler gjerne sin kunnskap.

Arrangementet er et samarbeid mellom Arendal Boligbyggelag og NBBL. Blant nøkkelordene er innovasjon, samarbeid, digitalisering, bærekraft – og variasjon.

Deltakere vil blant annet være Benedicte Økland (daglig leder i Construction City Cluster), Terje W. Gilje (styreleder i Proptech Innovation), Aasmund Bunkholt (daglig leder i Trefokus) og Kirstin Leiros (NBBLs styreleder).

Dag: Onsdag 14. august
Tid: Kl. 10:00 – 11.00
Sted: Arendal Boligbyggelags lokaler

Egnet bolig hele livet

Vi blir flere eldre. Mange av oss blir boende i store og ofte lite funksjonelle eneboliger, rekkehus og leiligheter også lenge etter at barna har flyttet ut. Samtidig opplever mange nyetablerende utfordringer med å finne boliger som passer til familielivet. Kan vi slå to fluer i en smekk: Få flere eldre til å flytte til sentrumsnære, tilgjengelige og tilpassede boliger, noe som samtidig vil frigjøre flere store eneboliger som passer for familier i etableringsfasen? Kan staten og kommunene gjøre noe for å understøtte en slik utvikling?

Arrangementet er et samarbeid mellom NBBL, Pensjonistforbundet og Arendal Boligbyggelag. I panelet møter du Helse- og omsorgskomiteens leder Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Ivelands ordfører Gro Anita Mykjåland (Sp), Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Norman og direktør for jus og interessepolitikk Henning Lauridsen i NBBL.

Dag: Onsdag 14. august
Tid: Kl. 13:00 – 14:00
Sted: Arendal Boligbyggelags lokaler