-NBBL er glad for forståelsen - og den satsingen disse partiene viser – når det gjelder betydningen av ENØK for klimaet og for borettslag og sameier. Vi vil fortsette å jobbe for disse standpunktene inn i valgkampen og kommende budsjettbehandlinger, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL.

Liten politisk avstand, men valget ødela forlik

25. mars leverte Stortingets klima- og miljøkomite sin innstilling til Regjeringens Klimaplan for 2021–2030. NBBL har samarbeidet om politiske forslag i en allianse med 28 andre organisasjoner. Innstillingen fra Stortinget var på hele 380 sider og 450 ulike forslag. NBBL er skuffet over at det ikke var vilje på Stortinget til å skape tverrpolitisk flertall for ukontroversielle forslag om ENØK og mer konfliktfri energi.

- Den relativt korte avstanden mellom partiene i klimaplanen burde tale for et forlik, men muligens er det paradoksalt nok den korte avstanden til valget som har gjort et forlik vanskelig. Det ligger i kortene at iverksettelsen av klimaplanen jo vil få flertall, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Konfliktfri strøm vil forsterke klimaplanen

ENØK i eksisterende boliger gir mye konfliktfri strøm sammenliknet med ny utbygging av vind- og vannkraft. ENØK i boliger er avgjørende for å få ned CO2-utslippene.

-Det er derfor uforståelig at det ikke er tverrpolitisk flertall for helt ukontroversielle ENØK-forslag som klart ville forsterke klimaplanen. Vi må få folk med oss i klimapolitikken. Da trengs det mer enn avgifter og forbud. Folk og husholdninger vil spare strøm, og landet trenger mye strøm til elektrifisering av industri og transport, sier Fredriksen, som etterlyser noen gulrøtter for folk som og boligselskaper som vil investere grønt.

Mer sol på taket

-NBBL er derimot fornøyd med at vi i stor grad har fått gjennomslag for flere ENØK-tiltak og bedre rammebetingelser for sol på taket fra Ap, SV, SP og MDG.

Det er et stort potensial i norske borettslag og sameier som utgjør over 900.000 boliger. De har 12,3 millioner kvadratmeter tak. Mange av disse kan benyttes til solanlegg. Det tekniske potensialet kan produsere strøm tilsvarende årlig forbruk til mellom 520.000 og 725.000 elbiler, forklarte Fredriksen til Aftenposten 17. mars

NBBLs gjennomslag hos de rødgrønne i klimaplanen

  • De rødgrønne mener regjeringen bør sikre at borettslag og sameier slipper å betale nettleie og elavgift for bruk av egenprodusert strøm, og rapportere tilbake til Stortinget senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021.
  • Regjeringen bør legge frem en plan for hvordan man skal realisere 10 TWh energisparing i bygg innen 2030 fra dagens nivå på 80 TW.
  • Regjeringen må bidra til mer effektiv bruk av energi i næringslivet og husholdninger gjennom støtteordninger og økt kompetanse, og de rødgrønne ber om at dette blir en del av mandatet til Enova.
  • Enova bør videreføre støtteordninger til boligblokker, som regjeringen ønsker å fjerne. Regjeringen bør i statsbudsjett for 2022 sette av egne midler i Enova til energieffektivisering, egenproduksjon av strøm, ladeinfrastruktur og smarte styringssystemer i borettslag og sameier.
  • Regjeringen bør sørge for teknologinøytrale rammevilkår og at regelverket tilpasses ny teknologi for nullutslippsbygg, ulike former for nabolagstrøm og lokalt produsert energi som solkraft, biogass, fjernvarme, bergvarme og andre relevante energikilder.