Borettslagsboka tar for seg styrets arbeid på en rekke områder, både når det gjelder lovverket og hvordan beboere og styremedlemmer kan medvirke til et godt miljø.

Borettslagsboka er et nyttig oppslagsverk for styremedlemmer, beboere og andre som vil vite mer om borettslag.

Borettslagsboka inneholder mye nyttig boligjus i tillegg til at den klargjør styrets rettigheter og plikter, og gir ideer til hvordan beboere og styremedlemmer kan medvirke til et godt bomiljø. Borettslagsstyret kan benytte boka både til opplæring, oppslag og som inspirasjonskilde i sitt arbeid i borettslaget.

Borettslagsboka på ebok.no

Bo i borettslag er et informasjonshefte om hva det innebærer å være andelseier i et borettslag.

Heftet inneholder informasjon om hva det innebærer å være andelseier i et borettslag.

Du får blant annet svar på:

  • Hvem bestemmer?
  • Andelseiers rettigheter
  • Vedlikehold og brannsikring

Bo i borettslag på ebok.no

Bo i sameie er et informasjonshefte om hva det innebærer å bo i et sameie.

Du får blant annet svar på:

  • Hvilke rettigheter og plikter har du?
  • Hva må du gjøre selv og hva sørger sameiet for?
  • Vedlikehold og brannsikring

Bo i sameie på ebok.no

Hva skiller borettslag og sameier?

Det er tre sentrale grunnprinsipper som skiller borettslag og sameier.

NBBLs Framtidsprosjekt 2030

Framtidsprosjektet jobbet med et omfattende scenariearbeid og definerte fire alternative bilder på hvordan fremtiden kan se ut for boligsektoren i 2030.

I denne artikkelsamlingen finner du rapporter, artikler og kronikker fra arbeidsgrupper som jobbet med boligsektorens utfordringer i forhold til ungdom og eldre. De arbeidet også med et forprosjekt innen klima og miljøutfordringer.

Ta sikkerheten på alvor!

HMS-arbeid er lovpålagt gjennom "Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter". Forskriften gjelder for boligselskaper som borettslag, sameier og vel, representert ved styret.

Denne varen er en pdf for nedlastning som du vil få lenke til i din bestilling. Du kan også bestille heftet i papirformat fra Brannvernforeningen. De har også andre skjemaer du kan laste ned her

BESLUTT - Få oppslutning om oppgradering

En veileder som gir styret råd om hvordan de kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering, fra idéstadiet til byggestart.

Beslutt - veileder

pdf - 1024 Kb

Heis gir trygghet og trivsel

Få en enklere hverdag! Både tilgjengeligheten og pris på boligen øker.

Eksempelheftet viser hvordan heis kan etterinnstalleres og hvordan man søker økonomisk støtte fra Husbanken.

Co-operative Housing Federation of Norway

The vision of NBBL is to offer its members the opportunity to acquire a decent home in a sustainable living environment.