Sommeren er over, og kanskje lengter du allerede etter varmen. Men sola gir seg ikke som energikilde selv om sommeren er over her på den nordlige halvkule. Sola er en utømmelig og ren kilde til energi. Den har få negative bivirkninger, den forurenser ikke og den bråker ikke. Den er evigvarende og brukes ikke opp, og det nærmeste vi kommer en Sareptas krukke.

Alle kjenner vi at sommersola gir oss varme og energi, men den kan også gi deg varme i huset når det er kaldt om vinteren, eller «gratis» energi til å fylle opp elbilen midt på vinteren. Den kan til og med gi deg inntekter ved å produsere strøm du selv ikke bruker. Sola er gratis, men det er ikke infrastrukturen som skal fange energien, lagre og distribuere den.

Med 12,3 millioner kvadratmeter tak er det et enormt potensiale for solenergiproduksjon i boligblokker. Da er vi avhengig av at myndigheten støtter opp slik at det blir et reelt valg for borettslag og sameier å investere i dette. Boligselskaper kan ikke ta hele kostnaden for å løse et politisk mål alene – vi må samarbeide. Og det er det denne saken handler om: ikke at staten skal betale alt, men at de gir stimulanser til aktører som bidrar til at de selv oppnår sine politiske mål.

Dersom alle boligblokker legger solcellepanel på takene, vil det gi nok strøm til å lade mellom 520.000 og 725.000 elbiler. Det viser en kartlegging som NBBL har foretatt. Når vi samtidig vet at innen 2025 skal alle nye biler som selges være utslippsfrie, er dette som hånd i hanske.

Det er en del i politikken jeg ikke liker, men likevel kan forstå på bakgrunn av partipolitiske uenigheter. Jeg forstår også at politikere ikke kan gi støtte til alle gode formål som særinteressene har. Men jeg forstår virkelig ikke at de ikke kan ha et system som støtter tiltak som bidrar til at de når sine egne politiske ambisjoner. Det må etableres rammevilkår som stimulerer borettslag og sameier til å investere i solenergiproduksjon.

Tilbake
Forfatter
Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonsdirektør
trl@nbbl.no
@tonjerock