Kontakt

Besøksadresse: 
Stortorvet 10 (6 etasje), 0155 Oslo (se kart)

Postadresse:
Postboks 452 Sentrum
0104 Oslo

Telefon:  22 40 38 50
E-post: nbbl@nbbl.no

Ansatte

Bård Folke Fredriksen
Administrerende direktør
bff@nbbl.no
41504162 41504162

Kommunikasjon

Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonsdirektør
trl@nbbl.no
93093468 93093468
Sophie Nyborg
Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør
sn@nbbl.no
97041999 97041999
Solveig Figenschou Thoresen
Senior kommunikasjonsrådgiver
sft@nbbl.no
40615712 40615712

Interessepolitikk og jus

Christian-Marius Stryken
Direktør interessepolitikk og jus
cms@nbbl.no
92032407 92032407
Hilde Karoline Midsem
Sjeføkonom
hkm@nbbl.no
+47 98488643 +47 98488643
Line C. B. Bjerkek
Advokat og faglig leder
lb@nbbl.no
97683876 97683876
Kirsti Bakke Aga
Advokat
kba@nbbl.no
91378574 91378574
Bjørn Robert Lofterød
Advokat
brl@nbbl.no
94829482 94829482
Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544
Ketil Krogstad
Spesialrådgiver
kk@nbbl.no
97139193 97139193
Madeleine Storås
Spesialrådgiver
mcs@nbbl.no
95308899 95308899

Kompetanse og utvikling

Anne Lise Fredriksen
Direktør kompetanse og utvikling
af@nbbl.no
92469837 92469837
Hanne Lohne Christensen
Administrator
hc@nbbl.no
98839223 98839223
Tom Talberg-Furulund
Digital designer
ttf@nbbl.no
93626338 93626338
Magnus Haukvik-Johansen
Seniorrådgiver
mhj@nbbl.no
45433300 45433300

Økonomi og administrasjon

Sidsel Gaarder
Direktør økonomi og administrasjon
sg@nbbl.no
95944593 95944593
Lise Johansen
Personalkonsulent
lj@nbbl.no
97666268 97666268
Glenn Hansen
IT-ansvarlig
glenn@nbbl.no
91372714 91372714
Grete Smedbakken
Rådgiver – Regnskap/Forsikring
gs@nbbl.no
98041710 98041710