Kontakt

Besøksadresse: 
Øvre Vollgate 11 (se kart)

Postadresse:
Postboks 452 Sentrum
0104 Oslo

Telefon:  22 40 38 50
E-post: nbbl@nbbl.no

Ansatte

Bård Folke Fredriksen
Administrerende direktør
bff@nbbl.no
41504162 41504162

Kommunikasjon

Tonje Rock Løwer
Kommunikasjonsdirektør
trl@nbbl.no
93093468 93093468
Lise Lotte Monsen
Kommunikasjonsrådgiver og digital designer
lm@nbbl.no
92680570 92680570
Beate Kvien
Kommunikasjonsrådgiver
bk@nbbl.no
91822709 91822709

Interessepolitikk og jus

Christian-Marius Stryken
Direktør interessepolitikk og jus
cms@nbbl.no
92032407 92032407
Line C. B. Bjerkek
Advokat
lb@nbbl.no
97683876 97683876
Laila Marie Bendiksen
Advokat
lmb@nbbl.no
91140480 91140480
Lars Grøndal
Advokat
lg@nbbl.no
95842880 95842880
Christian Frengstad Bjerknes
Sjeføkonom
cb@nbbl.no
97040963 97040963
Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544
Ketil Krogstad
Spesialrådgiver
kk@nbbl.no
97139193 97139193

Innovasjon og kompetanseutvikling

Christian Fredrik Mathisen
Direktør innovasjon og kompetanseutvikling
cfm@nbbl.no
47242824 47242824
Hanne Lohne Christensen
Administrator
hc@nbbl.no
98839223 98839223
Tom Talberg-Furulund
Digital designer
ttf@nbbl.no
93626338 93626338
Øystein Wee
Seniorrådgiver
ow@nbbl.no
41616500 41616500

Økonomi og administrasjon

Sidsel Gaarder
Direktør økonomi og administrasjon
sg@nbbl.no
95944593 95944593
Lise Johansen
Personalkonsulent
lj@nbbl.no
97666268 97666268
Glenn Hansen
IT-ansvarlig
glenn@nbbl.no
91372714 91372714
Clodomiro Sanchez
Vaktmester
cs@nbbl.no
90026403 90026403
Grete Smedbakken
Regnskapskonsulent
gs@nbbl.no
98041710 98041710