Om oss

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Vi jobber med å påvirke myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Sammen med våre 39 medlemslag utgjør vi Norske Boligbyggelag. Boligbyggelagene har 1.275.000 medlemmer og forvalter om lag 635.000 boliger i 16.600 boligselskap over hele landet. NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Vi bistår boligbyggelagene med rådgivning, opplæring og utvikling, og har som ambisjon å være Norges ledende kompetansesenter på boligrelaterte spørsmål.

Boligsamvirket

NBBL, boligbyggelagene og de tilsluttede borettslagene utgjør til sammen den delen av den organiserte samvirkebevegelsen som kalles boligsamvirket. Overordnede prinsipper for samvirke som foretaksform er frivillig og åpent medlemskap med lik rett til deltakelse og innflytelse.

Samvirkeforetak er selvstendige, eierstyrte virksomheter som har blitt dannet for å tilfredsstille medlemmenes behov. I Boligsamvirkets tilfelle innebærer dette å skaffe og forvalte boliger for våre medlemmer. Dette gjør vi både gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging, og ved å stimulere til at eksisterende boliger og boområder rustes opp og fornyes.

Vår historie

I 2021 fylte NBBL 75 år. Dette er fortellingen om Norske Boligbyggelag, år for år, skrevet av Tore Johannesen.