- Med 12,3 millioner kvadratmeter tak er det et enormt potensiale for solenergiproduksjon i boligblokker. Men vi er avhengig av at myndighetene støtter opp slik at det blir et reelt valg for borettslag og sameier å investere i dette. Vi har tre konkrete forslag, sier Bård Folke Fredriksen.

  1. En egen støtteordning for borettslag og sameier i Enova
  2. Ikke vedta NVEs forslag til ny nettleie fordi den fjerner insentivene til investering i solenergiproduksjon
  3. Søknadsplikten for solcelleanlegg på taket i plan- og bygningsloven må fjernes

Les den opprinnelige saken i Aftenposten