NBBL har i flere år jobbet for bedre og mer elbil-lading. Nå foreslår NVE at nettselskapene – som leverer strøm – ikke kan ta effektbasert tariff til kunder med forbruk under 100.000 kWh i året. Det vil gjøre hjemmelading enklere og rimeligere for beboere i små og mellomstore borettslag og sameier, som har ladeanlegg for færre enn ca. 40 biler. Det gjelder de fleste borettslag og sameier i landet, sier NBBLs foreløpige anslag.

– Det er bred politisk enighet om at alle nye biler i 2025, skal være elbiler. For å nå dette målet må det legges til rette for bedre ladeløsninger der folk bor. NVEs forslag gjør det litt lettere å nå målet. NBBL jobber videre med flere andre viktig tiltak slik at flere i borettslag og sameier kan kjøpe seg elbil, sier adm.dir. Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Endringer fra juli 2021

Mange borettslag og sameier har etablert felles ladeanlegg for elbil, eller har planer om det. I dag er det slik at de fleste nettselskaper pålegger effektbasert tariff for slike anlegg. Det betyr at prisen for nettleie øker når mange lader bilen samtidig. Slik blir det ikke i fremtiden så sant det totale forbruket er under 100.000 kWh i året. Endringene skal gjelde fra 1. juli 2021.

Ballen hos Stortinget og regjeringen

NVE har også foreslått endringer i hvordan strømregningen beregnes. Enkelt sagt går NVE bort fra sitt opprinnelige forslag der 90 prosent av nettleien kunne bli en fast avgift.

– Dette er et skritt i riktig retning, men NBBL presser nå på politisk for at den faste prisen maks skal utgjøre 50 prosent av nettleien for ikke å fjerne motivasjonen for ENØK og klimaoppgradering, sier Fredriksen. Det må lønne seg å oppgradere eksisterende boliger til grønne bygg.

– Regjeringen er på rett kurs, men må komme husholdningen i møte. Regjeringen bør få folk med seg i ENØK og klimadugnaden. Regjeringen bør bidra til et bredt politisk kompromiss på Stortinget, avslutter han.