Side 2

Øystein Blogg 25.02.21
Det gode boliv er rommet for ekte bikubesong

Et godt boliv er rommet fortellinger skapes i. I mange tiår har boligbyggelagene skapt dette fortellingsrommet. Boligsamvirket har noe ingen andre har.

torsdag 25. februar 2021

Tore Blogg 17.02.21
Vi trenger en garasjerevolusjon!

Elbilrevolusjonen må følges opp av en garasjerevolusjon – det er den eneste løsningen i konsentrerte boligområder.

onsdag 17. februar 2021

Tonje Blogg 08.02.21
Boliger er viktig for by og bygd

Det er på høy tid at lokale og nasjonale politikere er bevisst på at god boligpolitikk er et av de viktigste tiltakene for å nå mange andre politiske mål.

mandag 08. februar 2021

Line Bjerkek (2020) 2
Kan bli vanskeligere å hyblifisere i sameier

Såkalt hyblifisering blitt et økende problem for boligsameiene og de som bor der, særlig i de større byene. Hyblifisering leder erfaringsmessig til et dårligere bomiljø.

torsdag 28. januar 2021

Øystein Wee (2018)
Å holde seg flytende på dypt vann

De ansatte i boligbyggelagene har vært med på samme reise som oss. De har endret sine arbeidsvaner og vil kreve mer av oss i tiden som kommer. Vi kan ikke lenger forvente at alle skal motta samme produkt.

onsdag 20. januar 2021

Ketil Blogg 15.01.21
Reguleringsprosessen – en demokratisk arena?

Hvem skal passe på at målet om tilstrekkelig boligbygging blir fulgt opp i kommunene? Trenger vi kanskje en «boligkjøpernes representant» i reguleringsprosessen?

fredag 15. januar 2021

Bård Folke Fredriksen (2020) 16
Hjem kjære hjem

Året 2020 har virkelig satt boligens betydning på dagsorden i et bredt perspektiv. La oss ta det med videre inn i 2021 og sørge for at flere får mulighet til å eie sin egen bolig.

onsdag 13. januar 2021

Bård Juleblogg 17.12.20
Vi møtes snart igjen

Vi må huske å fokusere på lyset i enden av tunnelen, for det er der, selv om man bare så vidt kan skimte det. Vi møtes i 2021.

torsdag 17. desember 2020

Christian Frengstad Bjerknes (2018) 2.2
Bygg flere boliger der folk vil bo

Forskjellene øker stadig mellom de som har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet, og de som ikke har det. Hvorfor har det blitt slik?

onsdag 09. desember 2020

Line Blogg 30.11.20
Flytting av kjøkken

Kan boligselskapet kreve at romløsningen skal være som den alltid har vært?

mandag 30. november 2020

CB Og CMS Blogg 20.11.20
Boligpolitikken er en ulikhetsmaskin

Hva om kraftig boligprisvekst, nullrente, skattefordeler og boliglånsforskriften bare fører til økte skiller mellom boligeiere og leietakere, yngre og eldre, fattig og rik?

fredag 20. november 2020

Tonje Blogg 13.11.20
Hold deg hjemme!

Det er regjeringens beskjed i disse dager. Og det handler selvfølgelig om den svært alvorlige koronapandemien, ikke boligpolitikk. Likevel er betydningen av å bo godt i disse dager ekstra viktig.

fredag 13. november 2020

Bård Blogg Aftenposten 30.10.20
Ikke bare rike som sparer i BSU

Boligsparing for ungdom er viktig for at unge flest skal ha en reell mulighet til å spare til egenkapital. BSU-ordningen er ikke bare for de rike, slik Aftenposten mener.

fredag 30. oktober 2020

Tore Johannesen (2018) 3
Hvilken verden befinner Finanstilsynet seg i?

Finanstilsynet har noe paradoksalt foreslått en innstramming i folks muligheter for å få boliglån i en tid hvor det har blitt vesentlig billigere å betjene lån.

onsdag 28. oktober 2020

CB Blogg 23.10.20
Hvordan ser verden ut etter covid-19?

Den gradvise gjenåpningen av økonomien har riktignok gått bedre enn fryktet, men det er altså fortsatt for tidlig å konkludere.

fredag 23. oktober 2020