Innlegget sto publisert i VG 23.5.2022.

Vi har vendt oss til et energiforbruk uten sparefokus fordi strømmen har vært rimelig i Norge. Nå må vi venne oss til høye strømpriser fremover. Derfor vil alle tiltak som reduserer sløsing også redusere folks strømregninger og behovet for ny kraftutbygging. Men vi greier ikke stoppe sløsefesten uten regjeringen som aktiv medspiller. Ett sted å starte er at regjeringen raskt leverer en konkret og gjennomførbar plan for å spare 10 Twh i bygninger. Planen ble vedtatt av Stortinget i 2016.

Det er vel og bra at borettslag og sameier endelig har fått en egen støtteordning til kartlegging av mulige enøk- og klimatiltak, men fortsatt går husholdningene glipp av støtte til gjennomføring av energitiltak verdt millioner. Hvis vi kan få bedre nytteverdi av all energi som i dag produseres, vil situasjonen være helt annerledes. Altfor mye kraft går tapt fordi solstrålene bare varmer opp takstein istedenfor å produsere energi via et solcellepanel. Det er ikke mange tiår siden ressurser det var knapphet på ble benyttet med forsiktighet og gjenbruk. Hull i sokker ble stoppet og klær ble lappet - slik ble de like varme igjen. Matrester ble tatt vare på og gjenbrukt som nye retter til folk og fe. Vi forsto at sløsing ikke var en måte vi hadde råd til å leve på. Slik må vi også gå inn i fremtiden.

Vi må rigge oss til slik at energi som går til oppvarming av boliger ikke slippes ut, der energi som går tapt i infrastruktur og overføringsnett reduseres, der mer-energi som kan hentes ut fra eksisterende vannkraftverk utnyttes, og der solstrålenes energi faktisk produserer energi, ikke bare varmer og gir solbrun hud. Vi kan ikke sløse oss inn i fremtiden.