Tenk på rekkevidden av utrykket vi så ofte bruker; «Å føle seg hjemme». Et eget hjem gir oss ikke bare tak over hodet, men et sted vi trygt kan være oss selv. Ikke bli forstyrret -  et sted som gir stabilitet i livene våre. Et eget hjem gir oss også naboer og nærmiljø. Når vi ser hvordan norske boliger er konstruert er det ikke bare tekniske standarder og funksjoner som ligger til grunn. Vi vektlegger stue med sofa og spisebord til flere, balkonger og felles uteareal som arenaer for gode vennskap og relasjoner. Tenk bare hva det å bo godt har betydd for så mange de siste halvannet året med hjemmekontor, hjemmeundervisning og pålagt isolasjon.

Hva kjennetegner oss nordmenn og vårt forhold til eget hjem? For her er vi faktisk noe helt for oss selv. De aller fleste av oss eier den boligen vi bor i, og hele livet pusser vi opp som om det var selve nasjonalsporten.  Verken svensker eller dansker, eller nær sagt noen, har tilsvarende tradisjon for den grad av eierskap. I de fleste land er leieboliger mye vanligere. Å eie egen bolig gir trygghet og stabilitet og motiverer til å ta bedre vare på det som er vårt eget. For den høye vedlikeholdsstandarden er også ganske så særnorsk.  Og når eierskapet er spredd som her i landet, er formuesforskjellene også mindre mellom folk.

Denne norske modellen har ikke kommet av seg selv eller som resultat av tilfeldigheter og oljerikdom. Den norske modellen er skapt gjennom bevisst handling, og bygget ikke minst av boligbyggelagene. Boligbyggelagene og borettslagsordningen har vært helt avgjørende for at vanlige folk og så mange som 80-90% eier egen bolig. Boligbyggelagenes rolle er ikke bare utbyggere, men også profesjonell forvaltere. Det har gitt oss et velorganisert system for muligheter for alle, sunn drift og godt vedlikehold som virker i generasjoner. Vi representerer en modell med både sosial og økonomisk bærekraft, og en miljøvennlig boform som er stiftet lenge før ordet BÆREKRAFT ble oppfunnet.

For i motsetning til andre boligbyggere har boligbyggelagene et evighetsperspektiv som fremkommer tydelig på flere måter: Boligbyggelagene forsvinner ikke når siste bolig er solgt. Her overlates ikke boligselskapet til seg selv, men tilbys forvaltning. Det andre som gjør at vi skiller oss er at ALT overskudd går tilbake til formålet, mest til nye tomter og nye boligprosjekter. Fellesformuen skal forvaltes langsiktig og ingen skal tappe verdier. På den måten får nye medlemmer og kommende generasjoner de samme mulighetene. For boligbyggelagene er eid av sine medlemmer. Alt dette kaller vi vår EGENART. Og gjennom å dele noe av overskuddet med andre aktører i regionen rundt seg bygger ikke bare boligbyggelagene boliger, men også identitet, bo- og nærmiljø!

Store boligprisfall, skyhøy rente, bank- og finanskriser har ikke svekket modellen. Der firmaer kommer og går består boligbyggelagsmodellen fortsatt. Medlemstallet er fordoblet på 20 år og det er antall boliger under forvaltning også. Nye generasjoner søker til boligbyggelagene for å oppnå sin boligdrøm. Og med 11-12 boligbyggelag i pressområdene som har utviklet nye modeller som Leie-til-eie, Leie-før-eie, OBOS Deleie, OBOS BoStart, Boliggaranti og hjølpin er vi fortsatt en del av løsningen når nye generasjoner skal klare å stifte hjem.

Med nye byggeprosjekter og det aldri hvilende blikket på nødvendig vedlikehold i eksisterende borettslag og sameier understreker boligbyggelagene hvor langsiktig de tenker og handler for medlemmene. Tenk også hva denne langsiktigheten betyr for å løse dagens klimakrise. Lavblokkbebyggelsen har allerede lavt klimaavtrykk i forhold til andre boformer. Og med ENØK, nye dører, etterisolering, bergvarme eller solceller er de med på å løfte eksisterende boliger til grønne bygg. Det bedrer inneklima og letter på strømutgiftene for beboerne. Rehabilitering av gamle bygg er klimavennlig. Der et næringsbygg kanskje holder i 50-60 år, står våre boligbygg kanskje i 200 med spredd eierskap og gode vedlikeholdsplaner. Riving og gjenoppbygging har store klimaavtrykk og med vår langsiktighet skjer det svært, svært sjeldent. Bærekraft sitter i vårt arvestoff.

I år er NBBL, boligbyggelagene og boligsamvirket 75 år. En ung, frisk og oppegående 75-åring som fremdeles har mye ugjort. Det vil aldri skje at vi slår oss i hendene og sier; jobben er gjort. Boligbyggelagene er der hver dag for å oppfylle folks boligdrømmer. Britene sier; «My home is my castle», men jammen tror jeg det uttrykket passer langt bedre på oss.