Du har (sannsynligvis) allerede mottatt første brev fra banken din om at renten settes opp. Det meste tyder nemlig på at Norges Bank forbereder en rekke renteøkninger de neste årene.

Én prosent høyere rente kan gi 14 prosent lavere boligpriser

Boligprisene påvirkes av mange faktorer og renten er en av de viktigste. Vi setter alle pris på fordelene med lav rente. Baksiden av medaljen er imidlertid at boligprisene kan bli høye av varig nullrente. Det gir oss nemlig langt mer å rutte med i budrunder og investorene strømmer til ettersom selv dyre boliger med lav utleie-yield er attraktivt når alternativet er nullrente i banken.

Vi må bevege oss til forskningens verden for å se nærmere på akkurat hvor mye renteendringer påvirker boligprisene. En rapport fra den amerikanske sentralbanken har gått gjennom 140 års rente- og boligprishistorikk fra 17 ulike land. Deres resultater tilsier at en renteøkning på ett prosentpoeng reduserer boligprisene med om lag 6-7 prosent, alt annet like.

Men resultatene varierer. Norske husholdninger har dobbelt så høy gjeldsgrad som gjennomsnittet i OECD. Dette er altså gjeld korrigert for våre relativt høye inntekter. Samtidig har hele 93 prosent boliglån med flytende rente. Denne kombinasjonen tilsier at renteendringer biter mer her hjemme enn i våre naboland. Sågar har våre egne boligforskere på Housing Lab estimert at effekten av renteendringer er om lag dobbelt så stor i Norge. Ett prosent rentehopp, reduserer boligprisene med 14 prosent, alt annet like. Forskningsleder Erling Røed Larsen har rett når han kaller renten «atomknappen» i boligmarkedet.

NBBL frykter allikevel ikke boligprisfall

Renteøkninger på rekke og rad tyder på en dempet boligprisutvikling den kommende tiden. Vi i NBBL ser allikevel ingen grunn til å bli veldig pessimistiske når det gjelder boligprisene. Driverne i boligmarkedet er nemlig sammensatt. Og renteoppgangen er et tegn på at det går bedre i norsk økonomi. Arbeidsledigheten faller, lønnsveksten tiltar og økonomien går ut av pandemi og inn i en oppgangsperiode. Det taler for at boligmarkedet tåler litt høyere rente.

Det er tusener å spare på boliglånet, forsikringer og strømregningen

Selv om norsk økonomi tåler og kanskje trenger høyere rente, så kan det allikevel bli vanskelig for den enkelte husholdning. Renteoppgang i kombinasjon med dagens høye strømpriser betyr at vi må forberede oss på økte utgifter gjennom vinteren.

Jeg anbefaler derfor en årlig gjennomgang av privatøkonomien. Bankenes forbrukerøkonomer råder deg gjerne til å kutte ned på antall kaffe latte og lignende. De sier derimot lite om hvor de store besparelsene virkelig ligger, nemlig ved å forhandle på renter og forsikringer hos deres egen arbeidsgiver. Det samme gjelder strøm. Det er ingen grunn til at din bank eller strømleverandør skal gi deg dårligere betingelser enn du kan få hos andre. Det krever lite arbeid og du kan spare mange tusenlapper.

Denne teksten ble opprinnelig publisert i Bomagasinet nr. 3, 2021.