Familiemedlemmer har ulike behov. Slik er det også i vår store familie. Noen er med fordi medlemskapet var en lite kul konfirmasjonsgave, mens noen er med fordi de har funnet sitt drømmehjem blant boligbyggelagenes utallige muligheter rundt om i landet. Andre er med fordi de vil flytte ut fra kjernefamilien. De er på jakt etter sin egen drømmebolig, og veien ut fra mor og far og inn i egen bolig går via boligbyggelagsfamilien.

Vi er en familie som aktivt tar del i samfunnet. Det har vi gjort helt fra vi ble stiftet i etterkrigstiden. Selv om utfordringene er i konstant utvikling, er fellesskapstanken den samme og gjør oss litt annerledes enn andre.

Økonomisk overskudd går tilbake til medlemmene og selskapets formål. Vi bygger boliger der arealer og ressurser eies i fellesskap – en boform som både er miljøvennlig, økonomisk og sosial. Vi tar ansvar etter at boligen er bygd og forvalter den i hele boligens levetid. Bærekraft er prioritert når vi bygger nytt slik at miljøbelastningen blir minst mulig. Ikke bare er vi ambisiøse på vegne av våre medlemmer, men også på vegne av kloden og det globale fellesskapet

Norske boligbyggelag skal gjøre boligdrømmen oppnåelig for enda flere, men også redusere klimaavtrykket på kloden vår. Vi skal bygge sterke fellesskap og gode bomiljø fordi vi sammen bor bedre og grønnere. Og om vi ikke helt kan bo oss ut av problemene, så har vi troen på at vi utgjør en forskjell, både for menneskene, samfunnet og miljøet. For selv om vi er 1.186.000 enkeltmedlemmer, er vi til sammen ett stort fellesskap.