Nye boliger som bygges i dag er svært energiøkonomiske. Skal vi redusere energiforbruket må vi gjøre tiltak i eksisterende boliger, som utgjør 99 prosent av boligene i Norge. I disse boligene må vi kutte energilekkasjene med nye vinduer og bedre isolasjon. Samtidig må flere produsere egen energi. Borettslag og sameier har et godt utgangspunkt for store og små tiltak - både for oss som bor og for samfunnet.

Hvordan går vi løs på en så stor oppgave?

Det første et styre i et borettslag eller sameie kan gjøre, er å skaffe seg oversikt ved en energikartlegging av blokka eller rekkehuset. Dette gir Enova støtte til. Boligbyggelaget som forvalter borettslaget eller sameiet kan bidra med fagkompetanse som hjelper dere i gang, og underveis i et rehabiliteringsprosjekt.

Enøktiltak kan være en stor investering for et boligselskap selv om det på sikt er lønnsomt for den enkelte. Derfor er det avgjørende at det gis statlig støtte, slik at flere kan få prosjekter igjennom på sin generalforsamling.

Ti enøktiltak for borettslag og sameier

Det er mange eksempler på boligselskaper som har gjort store energisparingstiltak, f.eks. Tveita Borettslag i Oslo. Dette store borettslaget har spart mellom seks og sju millioner kroner i året etter at de for ti år siden la om energisystemet. Men også mindre enkelttiltak hjelper. Mitt tips er å gå på befaring i andre borettslag og sameier, og lære av de som er best.  Her er eksempler på gode enøktiltak:

  1. Etterisolere fasader
  2. Skifte vinduer og dører
  3. Erstatte gamle glødepærer med bevegelsesstyrte LED-lys i fellesområder
  4. Erstatte gamle radiatorer med effektive konvektorer som er moderne utgaver av radiatorer med større overflate og luftgjennomstrømning
  5. Installere varmepumper
  6. Installere gjenvinningsanlegg for varme fra ventilasjonen
  7. Bore etter bergvarme
  8. Bygge inn og isolere balkonger
  9. Legge solcelleanlegg på taket til strømproduksjon
  10. Legge solcelleanlegg på taket til oppvarming av fellesvann og vannbåren varme

Bedre for folk og lommebok

Enøkoppgraderinger gir boligen økt verdi, menneskene bedre bomiljø og samfunnet reduserte klimautslipp. Vi er alle opptatt av å redusere energikostnadene uten at det skal gå på bekostning av komforten. Når det i tillegg kan bidra til reduserte klimautslipp så er det rett og slett et kinderegg.

Denne teksten sto først på trykk i Borettslag og sameie 31. mars 2022