Balkonger henger fast på fasaden og er en del av bygningskroppen til boligselskapet. Rehabilitering av selve balkongkonstruksjonen gjøres gjerne i forbindelse med fasadevedlikehold, og regnes som boligselskapets ansvar, både i borettslag og i eierseksjonssameier. Det er veldig lite hensiktsmessig at hver enkelt eier skal gjøre enkeltvis vedlikehold som dette.

Vedlikeholdet som gjøres fra dag til dag, som å vaske gulvet, holde sluk åpne, slik at vann renner av osv. er innenfor boligeiers ansvar. I NBBLs standardvedtekter for både borettslag og eierseksjonssameier er dette beskrevet.

Den enkelte boligeier kan ønske å forskjønne balkongen, for eks. legge et litt mer eksklusivt dekke på gulvet. Det står man fritt til, så lenge man ikke påfører den bærende konstruksjonen skade. Forhør deg med boligselskapet om du er usikker på hvordan ditt tiltak vil påvirke konstruksjonen.

Balkongene er en del av den helheten som fasaden er. Dersom balkongene har veldig forskjellig uttrykk, kan det se lite fint ut. Det er derfor vanlig at husordensreglene i boligselskap har regler om farge på markiser og balkongtrekk, og også regler om hvilken type markiser og trekk som kan benyttes. Dette må du rette deg etter.

Man kan bruke balkongen slik balkonger vanligvis brukes. Det vil si at man kan plassere møbler og planter der, og bruke det som et ekstra uterom. Hva den enkelte synes er pent av møbler og pynt på balkongen vil variere, men her kan ikke styret gripe inn og beslutte at man må velge en bestemt farge på møbler eller en bestemt type. Det må være opp til boligeieren å bestemme.

Man kan imidlertid ikke bruke balkongen som en ekstra søppelkasse. Søppel skal plasseres i søppelrom, eller leveres på kommunens returpunkt. Dette må man ordne selv. Langvarig lagring av søppel kan utgjøre en fare både for brann og skadedyr, og vil ikke være tillatt.

Å plassere andre innretninger på balkongen kan være mer tvilsomt. Utebad/Jacuzzi er i dag mer vanlig enn tidligere, men det innebærer en stor vekt, og mye vann som kan volde skade om det kommer på avveie. Dersom man ønsker å plassere en slik større innretning på balkongen, må dette søkes til boligselskapet, som både må vurdere om det er innenfor bærelasten til balkongen, og om dette er et tiltak som er innenfor vanlig bruk av balkongen. Her vil det være forskjell på størrelsen til balkongene, hvordan konstruksjonen er bygget opp, skadepotensialet som kan oppstå osv.

Hva med varmepumpe – Kan jeg plassere det på balkongen uten å spørre styret? Nei, det kan du ikke. Selv om pumpen kan plasseres innenfor balkongen, uten at andre ser det, så innebærer monteringen et større inngrep i fasaden. Det må du søke styret om tillatelse til å gjøre. Det blir da opp til styret om de vil tillate varmepumpeinstallasjoner eller ikke. Vær oppmerksom på at en varmepumpe som ikke er sikkert montert høyt oppe på fasaden, kan gjøre fatal skade om den faller ned og treffer andre beboere.

Bruken av balkongen må ikke være unødvendig til ulempe eller skade for naboene. Det betyr at man må ta hensyn til sine naboer. Man kan for eks. ikke spille høy musikk til langt på natt eller sitte og grille, og sende grillos rett inn naboens vindu.

Grilling skal man uansett være veldig forsiktig med på en balkong, da ukontrollert flamme kan få store og alvorlige konsekvenser. Det er normalt forbudt å bruke kullgrill på en balkong. Her må man tenke brannvern, og det er normalt regler om dette i husordensreglene.

Røyking er et tilbakevendende diskusjonstema, selv om det etter hvert er flere som har stumpet røyken. Som utgangspunkt er det lov å røyke i sitt eget hjem, men dersom man røyker på en måte som er til skade eller sjenanse for andre, så kan røykingen være problematisk. Å røyke på balkongen, slik at røyklukten siver inn i naboens barnerom, vil ikke være å ta tilstrekkelig hensyn til naboen. Dersom balkongen er plassert slik at røyking vil være sjenerende og plagsomt for naboen, så kan styret ilegge balkongeier røykeforbud på balkongen.

Denne teksten sto først på trykk i Bomagasinet nr. 2, 2022.