Line Blogg 28.10.21
Gjenbruk og vedlikehold

Har du tenkt over at det å bo i stor grad er svært fornuftig gjenbruk? Hvor langt går egentlig styrets myndighet til å iverksette vedlikeholdstiltak?

tirsdag 02. november 2021

Line Bjerkek (2020) 2
Kan bli vanskeligere å hyblifisere i sameier

Såkalt hyblifisering blitt et økende problem for boligsameiene og de som bor der, særlig i de større byene. Hyblifisering leder erfaringsmessig til et dårligere bomiljø.

torsdag 28. januar 2021

Line Blogg 30.11.20
Flytting av kjøkken

Kan boligselskapet kreve at romløsningen skal være som den alltid har vært?

mandag 30. november 2020

Line Bjerkek (2018) 1
Sambruk og drift

Hvordan sikre at flere borettslag og sameier kan ha god sambruk og drift av lekeplasser, veier og tekniske anlegg som disse skal bruke i fellesskap?

onsdag 21. oktober 2020

Line Bjerkek (2020) 1
Skikk og bruk for fellesarealer

Hvilke grenser gjelder for bruk av fellesarealer, og hvordan sikrer vi at bruken fungerer optimalt mellom beboerne?

torsdag 11. juni 2020

Line Bjerkek (2020) 2
Delingskulturen styrkes gjennom boligsamvirket

Det er positivt at også andelseiere i borettslag får mulighet til å ta del i de fordelene delingsøkonomien gir, blant annet gjennom de nye reglene for korttidsutleie.

tirsdag 25. februar 2020